Επίδομα ανεργίας για τους μερικώς απασχολούμενους

Αριθμός πρωτ: 597
Ημερομηνία κατάθεσης: 23/7/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Επίδομα ανεργίας για τους μερικώς απασχολούμενους.

Το επίδομα ανεργίας που προβλέπεται με το Νόμο 3552/2007 μπορεί να αυξάνει στα 367,4 ευρώ, αλλά η πρόβλεψη αυτή συνοδεύεται από ρύθμιση για τους μερικώς απασχολούμενους.
Υπάρχει ρήτρα, σύμφωνα με την οποία για να μπορεί κάποιος να πάρει ολόκληρο το επίδομα ανεργίας θα πρέπει εκτός του αναγκαίου χρόνου ασφάλισης να έχει μισθό τουλάχιστον στο 50% της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Επειδή αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό από τους σχεδόν 250.000 εργαζομένους με καθεστώς μερικής απασχόλησης, όταν απολύονται δεν θα λαμβάνουν το βασικό επίδομα του ΟΑΕΔ, αλλά ένα ποσό μεταξύ 183,7 ευρώ, αν οι μηνιαίες απολαβές είναι κάτω από έξι ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη και επίδομα 275 ευρώ αν ο μισθός ανερχόταν σε 367,4 ευρώ.
Επειδή η διάταξη αυτή πλήττει κυρίως τις γυναίκες οι οποίες υποχρεούνται να εργάζονται μερικώς, κυρίως λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων αλλά και άλλες κατηγορίες εργαζομένων, όπως οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται λίγες ώρες σε φροντιστήρια και ιδιωτικά σχολεία,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να μεταβάλουν την διάταξη του Νόμου 3552/2007, για το επίδομα ανεργίας στους μερικώς απασχολούμενους, προς μια δικαιότερη λύση, προκειμένου να μην αποκλείονται στην ουσία από το δικαίωμα για επίδομα ανεργίας ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, όπως οι γυναίκες που αναγκάζονται πολλές φορές να είναι μερικώς απασχολούμενες.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης