Επισημάνσεις Επιμελητηρίου Ηρακλείου για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία

Αριθμός πρωτ: 220
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/7/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
3) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Επισημάνσεις Επιμελητηρίου Ηρακλείου για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία.

Τις επισημάνσεις του για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για την Βιομηχανία, κάνει γνωστές το Επιμελητήριο Ηρακλείου, μετά από σύσκεψη των τμημάτων Βιομηχανίας και Βιοτεχνίας του Νομού τα οποία αριθμούν πάνω από 8.500 μέλη.
Ειδικότερα, το Επιμελητήριο προτείνει την ενιαία αντιμετώπιση του Ηρακλείου αλλά και της Κρήτης ως περιοχή Επέκτασης της Βιομηχανίας, ώστε να λάβουν οι επιχειρήσεις ενίσχυση από τον αναπτυξιακό νόμο και να προβλεφθεί κάλυψη των ελλείψεων των υφιστάμενων υποδομών.
Σχετικά με τις κατευθύνσεις για το Νομό Ηρακλείου, το Επιμελητήριο επισημαίνει την ανάγκη να προστεθούν και άλλες περιοχές της ενδοχώρας, πέραν του άξονα Γούβες-Καστέλι, οι οποίες θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν μεταποιητική δραστηριότητα και οι οποίες θα πρέπει να συνδέονται με τους κάθετους οδικούς άξονες.
Ανεπαρκέστατες όμως κρίνει τις εκτάσεις που προβλέπονται από το Σχέδιο για οργανωμένη υποδοχή της βιομηχανίας σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης και αντιπροτείνει τουλάχιστον 1500 στρέμματα μόνο για το Νομό Ηρακλείου.
Επειδή το Επιμελητήριο Ηρακλείου κάνει λόγο για ανάγκη διαχωρισμού του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία με το Νομοσχέδιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα και διαλεύκανσης των επικαλύψεων που προέρχονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης (τροποποίηση του Ν. 2545/97), του ΥΠΟΙΟ (Αναπτυξιακός Νόμος) και του ΥΠΕΧΩΔΕ (Ειδικό Πλαίσιο).
Επειδή κρίνεται σκόπιμο από τους φορείς του Νομού να γίνει αναφορά και διασύνδεση με την Δ’ Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ 2007-2013), καθώς συμβαδίζει χρονικά με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να κάνουν δεκτές τις προτάσεις του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και των εμπλεκόμενων φορέων του Νομού και να διευκρινίσουν ή να τροποποιήσουν τα συγκεκριμένα σημεία του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία όπως επισημαίνεται.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης