Εργαζόμενοι Δήμου Γαζίου που εξαιρέθηκαν από το Προεδρικό Διάταγμα Παυλόπουλου δικαιώθηκαν όμως με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις

Αριθμός πρωτ: 4460
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Εργαζόμενοι Δήμου Γαζίου που εξαιρέθηκαν από το Προεδρικό Διάταγμα Παυλόπουλου δικαιώθηκαν όμως με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.

Την επίλυση του προβλήματος που έχει προκύψει με τους εργαζόμενους του Δήμου Γαζίου που εξαιρέθηκαν από το Προεδρικό Διάταγμα Παυλόπουλου, δικαιώθηκαν όμως με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, ζητά η Δημοτική Αρχή.
Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Δήμος Γαζίου, η εφαρμογή του Π.Δ. 164/2004 δημιούργησε εργαζομένους δύο ταχυτήτων μέσα στον ίδιο εργασιακό χώρο, απλήρωτους για πάνω από ένα χρόνο, με διαφορετική αντιμετώπιση, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 4 περί ισότητας μεταξύ των συμβασιούχων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Επειδή ο Δήμος Γαζίου προτείνει να γίνουν δεκτές όλες οι αιτήσεις θεραπείας που έχουν ασκηθεί από τους εν λόγω εργαζόμενους του Δήμου ενώπιον του ΑΣΕΠ ενόψει των αμετάκλητών δικαστικών αποφάσεων και κατόπιν αγωγών που ασκήθηκαν μετά τη δημοσίευση του Π.Δ. 164/2004, αλλά και πριν τη δημοσίευση των υπ’ αρ. 19 και 20/2007 αποφάσεων της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ώστε να λήξει η εκκρεμότητα που έχουν.
Επειδή, σύμφωνα με το Δήμο Γαζίου, είναι επιβεβλημένη η άμεση τροποποίηση του Π.Δ. 164/2204 ώστε να αντιμετωπιστεί η αδικία που συντελείται.
Επειδή είναι εύλογο το ερώτημα αν το αρμόδιο Υπουργείο προτρέπει τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να μη συμμορφώνονται στις δικαστικές αποφάσεις, όταν μάλιστα αυτές είναι αμετάκλητες,
ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

1) Αν προτίθεται να κάνει δεκτές όλες τις αιτήσεις θεραπείας που έχουν ασκηθεί από τους εργαζόμενους του Δήμου Γαζίου, που εξαιρούνται από το Π.Δ. 164/2004, ενώπιον του ΑΣΕΠ, ενόψει των αμετάκλητών δικαστικών αποφάσεων και κατόπιν αγωγών που ασκήθηκαν, αλλά και πριν τη δημοσίευση των υπ’ αρ. 19 και 20/2007 αποφάσεων της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ώστε να λήξει η εκκρεμότητα που έχουν.
2) Με ποιες ενέργειες προτίθεται να αμβλύνει τις αδικίες που έχουν δημιουργηθεί από την εφαρμογή Π.Δ. 164/2004 μεταξύ των εργαζομένων, οι οποίες έχουν τελικά ως αντίκτυπο τη δυσλειτουργία των ΟΤΑ αλλά και τη διάσπαση του κοινωνικού ιστού των τοπικών κοινωνιών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ