Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Αριθμός πρωτ: 3358
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/8/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να διαθέσουν ψηφιακές εκδόσεις έργων από πολιτιστικά ιδρύματα, στο διαδίκτυο, έτσι ώστε οι ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν να τα φυλλομετρήσουν ψηφιακά για μελέτη, εργασία ή ψυχαγωγία.
Σύμφωνα με την Επιτροπή, η δημιουργία της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης (Europeana) μπορεί να γίνει πραγματικότητα το επόμενο φθινόπωρο. Με την ψηφιοποίηση των πολιτιστικών έργων, οι ευρωπαίοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε υλικό από μουσεία, βιβλιοθήκες και αρχεία του εξωτερικού χωρίς να χρειάζεται να ταξιδέψουν ή να φυλλομετρήσουν χιλιάδες σελίδες για να εντοπίσουν κάποια πληροφορία.
Επειδή, στις ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες και μόνο φυλάσσονται πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια βιβλία, υπό ψηφιακή όμως μορφή διατίθεται μόλις το 1% του αρχειακού υλικού.
Επειδή, η ποικιλομορφία του ευρωπαϊκού πολιτιστικού πλούτου σε βιβλία, μουσική, πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες και κινηματογραφικές ταινίες είναι ανεξάντλητη και η Ελλάδα μπορεί να συνεισφέρει σ’ αυτόν τον πλούτο με πάρα πολλά έργα και εκδόσεις.
Επειδή η μετατροπή του οράματος της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης σε πραγματικότητα απαιτεί σημαντικές επενδύσεις από εθνικά ιδρύματα, αλλά οι περισσότερες χώρες διαθέτουν σήμερα για την ψηφιοποίηση μικρής κλίμακας και κατακερματισμένη χρηματοδότηση.
Επειδή είναι ανάγκη να ξεπεραστούν προβλήματα όπως η απουσία μεθόδων, τεχνολογιών και εμπειρίας για τη διατήρηση του ψηφιακού υλικού, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου το περιεχόμενο να παραμείνει διαθέσιμο για τις μελλοντικές γενεές ή να επιλυθούν ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και να εφαρμοστούν κοινά πρότυπα ώστε οι διάφορες πηγές πληροφοριών και βάσεις δεδομένων να καταστούν συμβατές με την ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη (Europeana) και αξιοποιήσιμες από αυτήν.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί για την ψηφιοποίηση βιβλίων, μουσικής, πινάκων ζωγραφικής, φωτογραφιών κλπ. που ανήκουν στην ελληνική πολιτιστική κληρονομιά και να τα διαθέσει προς αξιοποίηση στην ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη, προκειμένου να είναι προσβάσιμα, μέσω διαδικτύου, σε όλο τον κόσμο.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης