Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης αγροτικών ενισχύσεων

Αριθμός πρωτ: 1952
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης αγροτικών ενισχύσεων

Με τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης του Κοινοτικού Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ε.Ε, επισημαίνονται, για το έτος2006, τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στην εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου (ΟΣΔΕ) των κοινοτικών ενισχύσεων στην Ελλάδα.
Όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση, η εφαρμογή του συστήματος ήταν τουλάχιστον ελλιπής, με συνεχιζόμενη την αδυναμία διενέργειας βασικών ελέγχων ως προς την επεξεργασία των αιτήσεων των αγροτών, τις διαδικασίες επιθεώρησης και ελέγχων, την ακεραιότητα της βάσης δεδομένων για τα ζώα καθώς και το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (LPIS).
Επιπλέον, στις απαντήσεις της στην Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Κομισιόν τονίζει ότι οι έλεγχοι για το δημοσιονομικό έτος 2006 επιβεβαιώνουν την ανεπάρκεια του ΟΣΔΕ στην Ελλάδα, και ότι για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε, η Κομισιόν θα συνεχίσει να εφαρμόζει εντατικό πρόγραμμα ελέγχων της κατάστασης στην Ελλάδα, ενώ δεν θα διστάσει να επιβάλλει και άλλα πρόστιμα για όσο καιρό απαιτηθεί.
Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι η Ε.Ε δείχνει κίτρινη κάρτα στην Ελλάδα και πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, ο Αυστριακός νομοθέτης Χέρμπερτ Μπές, προειδοποιεί πως, εάν δεν διορθωθούν τα εντοπισθέντα λάθη, η Ελλάδα δεν θα λάβει χρήματα από την Ε.Ε για τον αγροτικό τομέα το 2008.
Επειδή είναι ορατός ο κίνδυνος της αναστολής των πληρωμών των αγροτικών κοινοτικών ενισχύσεων για το 2008 και της συνεπακόλουθης απώλειας τεράστιου ύψους κοινοτικών πόρων για τη χώρα αλλά και για τους Έλληνες αγρότες,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την άρση των προβλημάτων που καταγράφονται στην έκθεση του Κοινοτικού Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε να αποτραπούν οι σοβαρότατες συνέπειες που συνεπάγεται η μη εφαρμογή των σχετικών παρατηρήσεων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ