Εφαρμογή του Νόμου των πανωτοκίων και στους κτηνοτρόφους

Αριθμός πρωτ: 10968
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/4/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Νόμου των πανωτοκίων και στους κτηνοτρόφους.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου και τελευταία την 8444/13-3-08, στην οποία δεν έχω λάβει απάντηση μέχρι σήμερα, έχω επισημάνει την ανάγκη διευθέτησης των περιπτώσεων των αγροτών οι οποίοι είχαν συνάψει δάνεια με την ΑΤΕ, που δεν εντάχθηκαν στο νόμο για τα πανωτόκια και οι οποίοι εξακολουθούν μέχρι σήμερα να χρωστούν πολλαπλάσια του αρχικού κεφαλαίου.
Ο Σύνδεσμος Έρευνας – Τεκμηρίωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ζητά την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Αγροτική Τράπεζα και των κτηνοτρόφων, αφού η ΑΤΕ αρνείται την ένταξή τους στην ειδική ρύθμιση του άρθρου 39 παρ. 5 που αφορά τις οφειλές των αγροτών.
Επιπλέον, η ΑΤΕ αρνείται σε κάθε περίπτωση να αφαιρέσει από τη συνολική οφειλή τα ποσά που ταμειακώς βεβαίωσε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. λόγω κατάπτωσης της χορηγηθείσας εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου βάσει παλαιότερων ρυθμίσεων.
Επειδή χιλιάδες κτηνοτρόφοι υποχρεώνονται σε πολύχρονες και πολυέξοδες δικαστικές δαπάνες εναντίον του Δημοσίου για την ορθή εφαρμογή του συγκεκριμένου Νόμου.
Επειδή, όπως είχα υπογραμμίσει, παρά τη δέσμευση του Υπουργείου Οικονομικών, κατά τη συζήτηση σχετικής Ερώτησής μου στη Βουλή την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, για την οριστική διευθέτηση του συνόλου των περιπτώσεων που δεν περιλαμβάνονται στη σχετική νομοθετική ρύθμιση, τίποτα δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα και οι αγρότες, εκτός του ότι έχουν υποστεί ληστρική οικονομική εκμετάλλευση, υφίστανται και συνεχή αφαίμαξη των εισοδημάτων τους,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, σύμφωνα και με την παλαιότερη δέσμευση στη Βουλή, σχετικά με τη διευθέτηση των χρεών στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, του συνόλου των αγροτών και των κτηνοτρόφων που δεν καλύπτονται από τη σχετική νομοθετική ρύθμιση των πανωτοκίων, προκειμένου να μην υποχρεώνονται σε πολύχρονες και πολυέξοδες δικαστικές δαπάνες για να δικαιωθούν.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης