Η άνευ λόγου κωλυσιεργία στην ολοκλήρωση κατασκευής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο Ηράκλειο

Αριθμός πρωτ: 12361
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Η άνευ λόγου κωλυσιεργία στην ολοκλήρωση κατασκευής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο Ηράκλειο.

Σε συνέχεια της 12297/16-5-08 Ερώτησής μου αλλά και μετά από επιτόπια επίσκεψη στο χώρο κατασκευής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας μαζί με τη Δημοτική Αρχή, διαπιστώθηκε από όλους ότι αποτελεί πλέον κοινή πεποίθηση ότι, η προηγηθείσα κωλυσιεργία είναι ουσιαστικά άνευ λόγου και συγκεκριμένα:
Για το τμήμα του τείχους της ανατολικής πλευράς του Μουσείου, εξαιτίας της δήθεν προστασίας του οποίου κωλυσιεργεί η ολοκλήρωση της εργολαβίας για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου από το ΠΕΠ Κρήτης, διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται καμία επίπτωση από την παρέμβαση, αφού εξάλλου γίνεται με βάση την ομόφωνη εγκριθείσα μελέτη και το τείχος ουσιαστικά προστατεύεται.
Για τις ανευρεθείσες δύο πέτρες, που πιθανώς αποτελούν τμήμα του παλαιού τείχους κάτω από τον υφιστάμενο τοίχο της βορειοδυτικής πλευράς της Ηλεκτρικής ο οποίος παραμένει ως έχει, δεν προκύπτει καμία ζημιά, αντίθετα με τη διαμορφούμενη προσπέλαση από το θαλάσσιο μέτωπο προστατεύονται και τα τυχόν ευρήματα εφόσον θα σταματήσουν να είναι εκτεθειμένα στο θαλάσσιο κύμα, σύμφωνα πάντα με την εγκεκριμένη μελέτη που χρηματοδοτείται από το URBAN.
Επειδή οι λόγοι των οποίων γίνεται επίκληση και μάλιστα ως απόψεις μεμονωμένων αρχαιολόγων στην προκειμένη περίπτωση δεν ευσταθούν, αφού και στις δύο περιπτώσεις παρέμβαση στα τείχη δεν γίνεται αλλά αντίθετα επιτυγχάνεται η προστασία τους,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να παρέμβει προσωπικά και να δώσει εντολές για να δοθεί λύση σε ένα πρόβλημα που στην πράξη δεν υφίσταται, αλλά η επίκλησή του προκαλεί μεγάλη κωλυσιεργία στο έργο και πιθανή απένταξή του από τα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης