Κάλυψη θέσεων ορθοδοντικών στο ΙΚΑ Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 1260
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/8/2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Κάλυψη θέσεων ορθοδοντικών στο ΙΚΑ Ηρακλείου.

Από την Απάντηση του Υπουργείου στην 6458/24-2-2010 Ερώτησή μου σχετικά με την έλλειψη ορθοδοντικού στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ηρακλείου, προκύπτει ότι, ενώ οι προβλεπόμενες θέσεις ορθοδοντικών στην Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ηρακλείου είναι πέντε, δεν υπηρετεί κανένας ορθοδοντικός.
Επίσης, στην ίδια Απάντηση αναφέρεται ότι, μέχρι σήμερα, δεν έχει υποβληθεί καμία αίτηση ενδιαφέροντος για τη θέση ορθοδοντικού στο Ηράκλειο.
Επειδή, όπως είχα αναφέρει και στην προηγούμενη Ερώτησή μου, οι πάνω από 60 οικογένειες στο νομό Ηρακλείου που έχουν ανάγκη για τα παιδιά τους την ειδικότητα του ορθοδοντικού, είναι αναγκασμένες να πηγαινοέρχονται στον Πειραιά για την κάλυψη αυτής της ανάγκης, με μεγάλο κόστος σε χρήμα και χρόνο.
Επειδή σύμφωνα με τους ασφαλισμένους, είναι προτιμότερο από πλευράς κόστους, να έρχονται ορθοδοντικοί από τον Πειραιά στο Ηράκλειο, γεγονός που θα αποτελούσε έστω μία μερική λύση του προβλήματος.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ.Υπουργός
1) Αν προτίθεται να αξιοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο ώστε να υπάρξει στο άμεσο μέλλον εκδήλωση ενδιαφέροντος από ορθοδοντικούς για να καλυφθούν οι κενές θέσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ηρακλείου.
2) Αν προτίθεται να δώσει εντολή στις υπηρεσίες του ΙΚΑ να μεριμνήσουν ώστε να μετακινείται ορθοδοντικός από τον Πειραιά στο Ηράκλειο, με σαφώς μικρότερο κόστος για τον ασφαλιστικό φορέα προκειμένου να καλυφθούν οι υπαρκτές επιτακτικές ανάγκες.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ