Κίνδυνος μπλακ άουτ στην Κρήτη

Αριθμός πρωτ: 2189
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Κίνδυνος μπλακ άουτ στην Κρήτη.

Την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μπλακ άουτ στην Κρήτη τονίζει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), κάνοντας σαφή τον κίνδυνο κατάρρευσης του δικτύου.
Το πρόβλημα που υπάρχει με το ενεργειακό της Κρήτης είναι το θέμα της ευστάθειας του δικτύου αφού εάν δεν ληφθούν άμεσα τα απαραίτητα μέτρα δημιουργούνται σοβαρά τεχνητά ζητήματα στην ασφάλεια της λειτουργίας του δικτύου και την ποιότητα εξυπηρέτησης των καταναλωτών του νησιού.
Το πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, σύμφωνα με τους ειδικούς, σχετίζεται τόσο με τους νέους σταθμούς αιολικής ενέργειας που ενδεχομένους πρόκειται να αδειοδοτηθούν, όσο και με αυτούς που έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν στην Κρήτη.
Επειδή ο κίνδυνος να προκληθεί μπλακ άουτ είναι ορατός εάν δεν ληφθούν άμεσα τα απαραίτητα μέτρα που χρειάζονται και προτείνονται από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την ευστάθεια του δικτύου στην Κρήτη,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί στη λήψη μέτρων που προτείνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ευστάθειας του δικτύου στην Κρήτη, ώστε να εκλείψει ο κίνδυνος δημιουργίας μπλακ άουτ που απειλεί το δίκτυο του νησιού.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ