Καθαρισμός του βυθού στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου στο Νομό Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 6748
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Καθαρισμός του βυθού στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου στο Νομό Ηρακλείου.

Η συχνή θαλασσοταραχή και η παρατεταμένη κακοκαιρία το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν προκαλέσει συσσώρευση μεγάλης ποσότητας άμμου στην είσοδο του λιμανιού του Κόκκινου Πύργου, στα νότια του Νομού Ηρακλείου.
Η ανάγκη για καθαρισμό του βυθού είναι άμεση, αφού τα προβλήματα που δημιουργούνται στα αλιευτικά σκάφη είναι πολλά, καθώς η συσσώρευση του άμμου εμποδίζει τη διέλευση τους από και προς το λιμάνι και κινδυνεύουν να προκληθούν ζημιές από την σύρσιμο πάνω στον άμμο.
Επειδή πέρα από τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιών στα αλιευτικά σκάφη των κατοίκων της περιοχής υπάρχει και ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

Εάν προτίθεται άμεσα να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να καθαριστεί ο βυθός του λιμανιού του Κόκκινου Πύργου στα νότια του Νομού Ηρακλείου, για την αποφυγή ζημιών και πρόκλησης ατυχήματος στα σκάφη της περιοχής.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ