Καθιέρωση ελαιολάδου της Κρήτης ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)

Αριθμός πρωτ: 10358
Ημερομηνία κατάθεσης: 14/4/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Καθιέρωση ελαιολάδου της Κρήτης ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)

Το ζήτημα της καθιέρωσης του ελαιολάδου που παράγεται στην Κρήτη ως προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), έχει επισημανθεί επανειλημμένως από πολλούς φορείς του νησιού. Παρά το πλήθος των Ερωτήσεων που έχω υποβάλει για το συγκεκριμένο θέμα τα τελευταία χρόνια, είναι χαρακτηριστική η κωλυσιεργία του Υπουργείου, που με διάφορα επιχειρήματα, δεν έχει προβεί μέχρι σήμερα στη διαδικασία της κατοχύρωσης του κρητικού ελαιολάδου.
Όπως επισημαίνεται από τον Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, το θέμα ανησυχεί πλέον έντονα τους ελαιοπαραγωγούς, οι οποίοι, ενώ περίμεναν από το Υπουργείο όχι μόνο την αποδοχή αλλά και την υποστήριξη του φακέλου, διαπιστώνουν ότι, με υπαιτιότητά του, συνεχίζουν να υφίστανται σημαντικές ζημιογόνες επιπτώσεις από την υπονόμευση του προϊόντος, με νοθείες και εισαγωγές ξένων υποβαθμισμένων ελαιολάδων και τη διαμόρφωση χαμηλών τιμών.
Επειδή, σύμφωνα με τους φορείς, το συμφέρον της Κρήτης επιβάλλει την ύπαρξη ελαιολάδου ΠΟΠ «Κρήτη», όχι μόνο γιατί αυτό έχει καθιερωθεί πλέον στις διεθνείς αγορές, αλλά και διότι πρέπει πράγματι να προστατευθεί σαν όνομα και να παύσει η παράτυπη χρήση του από διάφορες επιχειρήσεις.
Επειδή, συν τοις άλλοις, τα ΠΟΠ μικρών περιοχών του νησιού αδυνατούν να προβληθούν αλλά και να τροφοδοτήσουν ποσοτικά μεγάλες διεθνείς αλυσίδες, περιορίζοντας έτσι τη δυνατότητα διάθεσης του προϊόντος μόνο σε μικρά καταστήματα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να καθιερώσει το ελαιόλαδο που παράγεται στην Κρήτη ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), προκειμένου να προστατευθεί σαν όνομα και να παύσει η παράτυπη χρήση του, αλλά και να είναι δυνατή η ευρεία διάθεσή του και σε μεγάλες διεθνείς αλυσίδες.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης