Καθυστερήσεις στις πληρωμές των Προγραμμάτων της Ε.Ε.

Αριθμός πρωτ: 16404
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Καθυστερήσεις στις πληρωμές των Προγραμμάτων της Ε.Ε.

Με πρόσφατο δελτίο τύπου της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων (ΠΟΣΓ) διαμαρτύρεται έντονα για τις σοβαρές καθυστερήσεις στις πληρωμές των Κοινοτικών Προγραμμάτων, όπως είναι τα σχέδια βελτίωσης στην κτηνοτροφία, τα επιλαχόντα σχέδια βελτίωσης της φυτικής παραγωγής, το Πρόγραμμα των Νέων Αγροτών (β’δόση), το γεωργοπεριβαλλοντικό πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, αλλά και το γεωργοπεριβαλλοντικό πρόγραμμα μείωσης νιτρορύπανσης.
Οι αγρότες που έχουν υπογράψει σύμβαση με την Πολιτεία στα πλαίσια υλοποίησης των Προγραμμάτων αυτών, δεν λαμβάνουν τα οφειλόμενα ποσά, τα οποία μάλιστα κατά το μεγαλύτερο μέρος τους είναι Κοινοτικά κονδύλια, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη βεβαρυμένη οικονομική τους κατάσταση.
Συγκεκριμένα (και όπως επισημαίνει η ΠΟΣΓ):
Προκήρυξη Μικρών σχεδίων βελτίωσης (εδώ και μήνες): μέτρο στα χαρτιά. Οι ελάχιστοι φάκελοι που έχουν υποβληθεί παραμένουν στάσιμοι χωρίς έγκριση περιμένοντας «ρυθμίσεις λεπτομερειών», «ηλεκτρονικές φόρμες» κτλ.
Προκήρυξη Νέων Αγροτών (από 16/2): δεν μπορεί να κινηθεί τίποτα με ευθύνη του Υπουργείου που δεν έδωσε την δυνατότητα όπως προτείναμε –και ως όφειλε- στους υποψηφίους να υποβάλουν φακέλους και να εγκριθούν χωρίς Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης, λες και είναι οι νέοι αγρότες υπεύθυνοι για το γεγονός ότι το σύστημα είναι κλειστό.
Προκήρυξη Σχεδίων Βελτίωσης: Αγνοείται η τύχη της από το 2006.
Προκήρυξη Περιβαλλοντικών Μέτρων (Βιολογική Γεωργία, Κτηνοτροφία, Εκτατικοποίηση: Έχουν περάσει 3 χρόνια από την τελευταία προκήρυξη.
Επειδή η πολιτεία οφείλει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της απέναντι στους αγρότες, όχι μόνο στα πλαίσια της καταβολής των όποιων ενισχύσεων, αλλά και να προωθεί μέτρα για την ανταγωνιστική ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας.
Επειδή οι εκπρόσωποι του γεωτεχνικού κλάδου, όπως είναι και η ΠΟΣΓ, δεν πρέπει να παραγκωνίζονται από την πολιτεία αλλά είναι ανάγκη να ακούγονται οι απόψεις και οι προτάσεις τους ώστε να συμβάλλουν και αυτοί στην επίλυση των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ.Υπουργοί:
Σε ποιές ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να προχωρήσουν οι πληρωμές των Κοινοτικών Προγραμμάτων που είναι σε εκκρεμότητα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης