Κατάργηση Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στο Εσπερινό Γενικό Σχολείο Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 7142
Ημερομηνία κατάθεσης: 3/10/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κατάργηση Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στο Εσπερινό Γενικό Σχολείο Ηρακλείου.

Με πρόσφατη ανακοίνωσή τους, οι μαθητές του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου εκφράζουν την έντονη αγωνία τους για την κατάργηση της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης το Σάββατο, τονίζοντας την ανάγκη συνέχισης του προγράμματος.
Επειδή όπως υποστηρίζουν οι μαθητές, καταβάλλουν μια μεγάλη προσπάθεια για να ολοκληρώσουν το σχολείο, αφού πολλοί από αυτούς έχουν σταματήσει πριν από μεγάλο χρονικό διάστημα ή εργάζονται, με αποτέλεσμα η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη να τους είναι άκρως απαραίτητη.
Επειδή η αναγκαιότητα λειτουργίας του προγράμματος της ΠΔΣ και το Σάββατο είναι γι’ αυτούς ιδιαίτερα σημαντική, καθώς εργάζονται και δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.
Επειδή, όπως υποστηρίζουν οι μαθητές, στερούνται ίσης μεταχείρισης σε σχέση με τους άλλους μαθητές των ημερήσιων σχολείων που έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην ΠΔΣ,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί στην εφαρμογή της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και το Σάββατο στο Εσπερινό Λύκειο Ηρακλείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης