Κατάργηση χρονικού περιορισμού για την παραμονή υπεράριθμων ειδικευόμενων γιατρών στα νοσοκομεία

Αριθμός πρωτ: 785
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤON ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Κατάργηση χρονικού περιορισμού για την παραμονή υπεράριθμων ειδικευόμενων γιατρών στα νοσοκομεία.

Ο Σύλλογος Ειδικευόμενων και Υπεράριθμων Ιατρών Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο» διαμαρτύρεται έντονα, καθώς μετά την πρόσφατη ψήφιση και εφαρμογή του Ν. 3580/2007 και ειδικότερα του άρθρου 20 παρ. 4, τίθεται χρονικός περιορισμός έξι μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης μόνο μία φορά) στην παραμονή υπεράριθμων γιατρών στα νοσοκομεία, μετά τη λήξη της σύμβασης τους και εφόσον αναμένουν σειρά προτεραιότητας στο ίδιο ή σε άλλο νοσοκομείο για τη συνέχιση της ειδικότητας που έχουν επιλέξει.
Σύμφωνα με το προηγούμενο νομικό καθεστώς, που όριζαν οι νόμοι 1609/1986 (άρθρο 10 παρ. 1) και 2646/1998 (άρθρο 28 παρ. 6), δεν προβλέπονταν χρονικοί περιορισμοί ως προς τη δυνατότητα παράτασης του χρόνου ειδίκευσης, αλλά αντίθετα οριζόταν ότι «γιατροί που ειδικεύονται σε Νοσοκομεία, πλην των Νοσοκομείων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, μπορούν μετά την ολοκλήρωση του χρόνου άσκησής τους σε αυτά, να παραμένουν όταν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις ειδικευόμενων γιατρών..».
Επειδή ο ειδικευόμενος γιατρός που ολοκληρώνει τον κύκλο της άσκησής του, και πρέπει στο μεταξύ να περιμένει μέχρι να εκκενωθεί θέση άσκησης για τη συνέχιση της ειδικότητάς του, έχει χρονικό περιθώριο μόλις έξι μηνών (ή στην καλύτερη περίπτωση, εφόσον υπάρξει ανανέωση, 12 μηνών) προκειμένου να παραμείνει ενεργός γιατρός, ειδάλλως οδηγείται στο ταμείο ανεργίας.
Επειδή και τα Νοσοκομεία που απασχολούν υπεράριθμους ειδικευόμενους επωφελούνται, καθώς δεν παρουσιάζουν κενά στη λειτουργία και την αποτελεσματικότητά τους εξαιτίας των ελλείψεων προσωπικού.
Επειδή, όπως επισημαίνει ο Σύλλογος, υπάρχουν τμήματα ή κλινικές στα Νοσοκομεία, των οποίων η ομαλή λειτουργία βασίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις αποκλειστικά στους υπεράριθμους γιατρούς.
Επειδή, σύμφωνα με το Σύλλογο, ήδη έξι ειδικευόμενοι γιατροί του Βενιζελείου είναι στο Ταμείο Ανεργίας, αφού δεν ανανεώθηκαν οι συμβάσεις τους ως υπεράριθμων, με κίνδυνο να μη λάβουν ούτε το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ που δικαιούνται, ενώ το ίδιο πρόκειται να συμβεί με άλλους 14 γιατρούς μέχρι το τέλος του χρόνου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί στην κατάργηση του χρονικού περιορισμού παραμονής των ειδικευόμενων γιατρών στα νοσοκομεία ως υπεράριθμων, καθώς και στην επαναπρόσληψη όσων εξ αυτών δεν ανανεώθηκε η σύμβασή τους, προκειμένου να διασφαλιστεί αφενός η ομαλή και ασφαλής λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων και αφετέρου τα εργασιακά και επαγγελματικά δικαιώματα των ειδικευόμενων γιατρών που στηρίζουν με αποθέματα ψυχής τη δημόσια υγεία της χώρας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ