Καταγγελίες για ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικών σε Ευρωπαϊκά Σχολεία και για προώθηση φωτογραφικών διατάξεων

Αριθμός πρωτ: 292
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/7/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Καταγγελίες για ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικών σε Ευρωπαϊκά Σχολεία και για προώθηση φωτογραφικών διατάξεων.

Με την 6391/14-2-08 Ερώτησή μου είχα αναφερθεί στις διαμαρτυρίες των εκπαιδευτικών για την ακύρωση της με αρ. Φ821.6/2324Δ/89857/Ζ1/13-08-2007 Υπουργικής Απόφασης, η οποία προέβλεπε την απόσπασή τους, κατόπιν γραπτών εξετάσεων και συνέντευξης, για 5 χρόνια, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία των Βρυξελλών, του Λουξεμβούργου και του Μονάχου για τα σχολικά έτη 2007-08 και 2008-09.
Στην απάντηση της ως άνω Ερώτησης γίνεται αναφορά στον ισχύοντα κανονισμό, καθώς και στη μελέτη μελλοντικής τροποποίησης του πλαισίου που διέπει τις αποσπάσεις του προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, ενώ ουδείς λόγος γίνεται για τις καταγγελίες των εκπαιδευτικών περί φωτογραφικής τροποποίησης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Σχολείου από το ΥΠΕΠΘ για την εξυπηρέτηση ημετέρων.
Οι πέντε εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας επανέρχονται αντιδρώντας στην προώθηση νομοσχεδίου με αναδρομική ισχύ στο θερινό τμήμα της Βουλής, στο οποίο θα βασίζεται η ανάκληση της δικής τους απόσπασης, τη στιγμή που η απόσπαση άλλων καθηγητών που συμπεριλαμβάνονταν στην ίδια Υ.Α. για το 2008-2009 θα γίνει κανονικά.
Επειδή οι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για κατάφωρη αδικία σε βάρος τους, ενάντια στις αρχές της δημοκρατίας, της χρηστής διοίκησης και της ισότητας των πολιτών απέναντι στο κράτος.
Επειδή οι ίδιοι και οι οικογένειές τους έχουν περιέλθει σε δεινή θέση, μετά την ανέλπιστη ακύρωση της απόσπασής, προκειμένου να εξυπηρετηθούν μερικοί ευνοούμενοι του ΥΠΕΠΘ,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να εγκρίνει κατά παρέκκλιση του καταστατικού των Ευρωπαϊκών Σχολείων την απόσπαση των πέντε εκπαιδευτικών οι οποίοι, κατόπιν γραπτών εξετάσεων και συνέντευξης και σύμφωνα με την με αρ. Φ821.6/2324Δ/89857/Ζ1/13-08-2007 Υπουργική Απόφαση, αποσπάστηκαν για πέντε χρόνια στα Ευρωπαϊκά Σχολεία των Βρυξελλών, του Λουξεμβούργου και του Μονάχου για τα σχολικά έτη 2007-08 και 2008-09, προκειμένου να μην υποστούν τις αρνητικές συνέπειες των αντιφατικών αποφάσεων της πολιτείας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης