Καταγγελίες για το Λιμάνι του Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 3992-172
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Καταγγελίες για το Λιμάνι του Ηρακλείου

Με ανοικτή επιστολή στον τύπο, την οποία σας επισυνάπτω (ΠΑΤΡΙΣ 8/10/2007), επισημαίνεται σωρεία παράνομων ενεργειών, όπως απευθείας διαγωνισμών σε ημετέρους, ανάθεση καθηκόντων ελεγκτών στο λιμάνι, μελέτες για το λιμάνι του Νότου που έγιναν τα τελευταία χρόνια κ.τ.λ.
Επειδή όπως εύκολα συμπεραίνεται γίνεται σπατάλη δημοσίου χρήματος για εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων σε βάρος της ανάπτυξης του Λιμανιού του Ηρακλείου.
Επειδή αν και η επιστολή δημοσιοποιήθηκε στον τύπο δεν έχει υπάρξει καμιά παρέμβαση παρ’ όλο που εργασίες που γίνονται από το μόνιμο προσωπικό υποτίθεται ότι πραγματοποιούνται ξανά από εργαζόμενους σε εργολάβους.
Επειδή αν και έχουν παρέλθει δυο μήνες από τη δημοσιοποίηση της ανοικτής επιστολής και καμιά απάντηση δεν έχει δοθεί,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να διερευνήσει σε βάθος όλες τις υποθέσεις που καταγγέλλονται προκειμένου να καταλογιστούν οι ευθύνες που υπάρχουν γι’ αυτή την κατάσταση που έχει δυστυχώς παγιωθεί στο λιμάνι του Ηρακλείου.

ΑΙΤΟΥΜΑΙ
Την κατάθεση όλων των συμβάσεων που έχουν ανατεθεί από το 2004 και μετά όπως και τα έγγραφα που αφορούν τις διαδικασίες ανάθεσης και τους αναδόχους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης