Καταγγελίες πολιτών για επιβολή καταχρηστικών όρων από την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Αριθμός πρωτ: 11812
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/12/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Καταγγελίες πολιτών για επιβολή καταχρηστικών όρων από την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.

Με την απόφαση 936/2008 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά τη συλλογική αγωγή της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. κατά της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ, κρίθηκε ως παράνομη και καταχρηστική η μονομερής αύξηση των ασφαλίστρων που επέβαλε η ασφαλιστική εταιρεία κατά τα έτη 2006 και 2007.
Σύμφωνα με την ίδια απόφαση η ασφαλιστική εταιρεία δεν δικαιούται να προβαίνει στο μέλλον κατά τρόπο μονομερή, παράνομο και καταχρηστικό σε αύξηση των ετήσιων ασφαλίστρων στα συμβόλαια των ασφαλισμένων. Ωστόσο, όπως καταγγέλλεται από τους ασφαλισμένους, η εταιρεία τούς αναγκάζει να υπογράψουν μια τροποποιητική πράξη προκειμένου να μπορεί να προβαίνει εκ νέου σε μονομερής και μεγάλες ετήσιες αυξήσεις , με βάση ασαφή κριτήρια.
Επειδή, όπως τονίζεται από τους καταναλωτές-ασφαλισμένους, η ασφαλιστική εταιρεία προβαίνει σε απαράδεκτες μεθοδεύσεις πίεσης, όπως η μη έκδοση αποδείξεων καταβολής ασφαλίστρων και ακύρωση συμβολαίων.
Επειδή πρόκειται για ασφαλιστήρια συμβόλαια δεκαπενταετίας και πλέον, στα οποία οι ασφαλισμένοι έχουν επενδύσει πέρα από τα χρήματά τους και τις προσδοκίες τους για ένα καλύτερο μέλλον για τους ίδιους και τα παιδιά τους,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα προτίθεται να πάρει προκειμένου οι αρμόδιες εποπτικές αρχές να προστατέψουν ουσιαστικά τον καταναλωτή-ασφαλισμένο, ώστε η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ να συμμορφωθεί με τις δικαστικές αποφάσεις και να μην προβαίνει σε παράνομες και καταχρηστικές μεθοδεύσεις, οι οποίες μόνο στόχο και σκοπό έχουν τη διαμόρφωση κλίματος ανασφάλειας και αβεβαιότητας και τον εξαναγκασμό των ασφαλισμένων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης