Καταγγελίες των οικογενειών των ατόμων με προβλήματα τυφλότητας για αδιαφορία της πολιτείας για την εκπαίδευσή τους

Αριθμός πρωτ: 1118
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/8/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Καταγγελίες των οικογενειών των ατόμων με προβλήματα τυφλότητας για αδιαφορία της πολιτείας για την εκπαίδευσή τους

Σε παλαιότερες Ερωτήσεις μου (9195/12-6-07, 90/11-7-07) έχω επισημάνει τη δραματική κατάσταση που αντιμετωπίζουν εκατοντάδες ανήλικοι στο νομό Ηρακλείου που αντιμετωπίζουν προβλήματα τυφλότητας, εξαιτίας της αδιαφορίας της πολιτείας για την εκπαίδευση και την κοινωνική τους ένταξη.
Σε πρόσφατα δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου (ΠΑΤΡΙΣ, 8-8-07), γίνεται, ενόψει της επικείμενης έναρξης της σχολικής χρονιάς, εκτενής αναφορά στην ανεπαρκή εκπαίδευση των παιδιών με προβλήματα όρασης. Όπως τονίζεται από την Πρόεδρο του Παγκρήτιου Συλλόγου Γονέων και Φίλων Παιδιών Τυφλών ή με Μειωμένη Όραση, οι τυφλοί και αμβλύωπες μαθητές δεν θα έχουν ούτε εφέτος διδακτικά βιβλία στο σύστημα Μπράιγ. Ο λόγος είναι ο εξαιρετικά αργός ρυθμός με τον οποίο προχωράει η διαδικασία προσαρμογής των σχολικών βιβλίων, από τις ομάδες εργασίας που έχουν συσταθεί γι’ αυτόν το σκοπό, και οι οποίες δεν στηρίζονται επαρκώς από το Υπουργείο σε αυτήν την προσπάθεια. Επιπροσθέτως, τονίζεται η ανυπαρξία βιβλίων για την εκμάθηση μουσικής, αλλά και η ανεπάρκεια βιβλίων για ξένες γλώσσες.
Επειδή από την πλευρά του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Παιδιών Τυφλών ή με Μειωμένη Όραση τονίζεται εκ νέου η ανάγκη να ιδρυθεί στο Ηράκλειο παράρτημα του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, με την προοπτική να στηρίξει τις προσπάθειες για κατάλληλη εκπαίδευση των μαθητών με προβλήματα τυφλότητας, και να συμβάλει ταυτόχρονα στην εξωσχολική εκπαίδευση και τις δραστηριότητές τους, για τις οποίες δεν υπάρχει καμία πρόνοια.
Επειδή, επιπροσθέτως, επισημαίνεται η έλλειψη εκπαιδευτών στην κινητικότητα και τον προσανατολισμό, για τους οποίους απαιτείται να προκηρυχθούν οι σχετικές θέσεις.
Επειδή όλα τα παραπάνω προβλήματα αλλά και άλλα όχι λιγότερα σημαντικά, όπως η κατ’ οίκον διδασκαλία παιδιών με τυφλότητα και πρόσθετες αναπηρίες, απαιτούν την πρόνοια της πολιτείας για την ομαλή κοινωνική ένταξη των συμπολιτών μας με προβλήματα τυφλότητας,
ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να λάβει υπόψη τις επισημάνσεις και τις καταγγελίες του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Παιδιών Τυφλών ή με Μειωμένη Όραση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκατοντάδες ανήλικοι με πρόβλημα τυφλότητας στο νομό Ηρακλείου, στον τομέα της εκπαίδευσης, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης