Καταστροφή του οικοσυστήματος από τα απόβλητα των ελαιοτριβείων

Αριθμός πρωτ: 9127
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
3) ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Καταστροφή του οικοσυστήματος από τα απόβλητα των ελαιοτριβείων.

Τις αρνητικές επιπτώσεις των δύο εκατομμυρίων τόνων αποβλήτων που παράγουν τα τρεις χιλιάδες ελαιοτριβεία που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα τόσο στο περιβάλλον, όσο και στον άνθρωπο, επισημαίνουν οι οικολογικές οργανώσεις.
Όπως υπογραμμίζεται, το 90% των ελαιουργείων ρυπαίνουν το έδαφος και το υδάτινο περιβάλλον, με τα σημαντικότερα προβλήματα να δημιουργούνται από τον κατσίγαρο, ο οποίος έχει υψηλό οργανικό ρυπαντικό φορτίο, περίπου 14000 mg/l BOD5, όταν το αντίστοιχο φορτίο για τα αστικά λύματα είναι 300-400 mg/l BOD5.
Πρώτος σε παραγωγή κατσίγαρου στην Κρήτη έρχεται ο νομός Ηρακλείου, αφού από τα 550 ελαιουργεία της, τα μισά βρίσκονται στο Νομό Ηρακλείου παράγοντας κάθε χρόνο 700.000 τόνους κατσίγαρου, και περίπου το 1/3 της παραγόμενης ποσότητας ελληνικού ελαιολάδου.
Επειδή η ρύπανση των υδροφορέων του Νομού από ανθρωπογενείς παράγοντες έχει συντελέσει, μεταξύ άλλων, στη σημαντική μείωση της διαθέσιμης υδατικής ποσότητας.
Επειδή με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω αναφερθεί στη ρύπανση φραγμάτων και ποταμών του Νομού Ηρακλείου από τα απόβλητα των ελαιοτριβείων λόγω της έλλειψης βιολογικών καθαρισμών, ωστόσο τίποτα ουσιαστικό δεν έχει γίνει προς αυτή την κατεύθυνση.
Επειδή τα αρνητικά αυτά στοιχεία αναδεικνύουν ποιες περιοχές παράγουν μεγάλες ποσότητες ελαιολάδου, σε αντίθεση με τις επιδοτήσεις που παίρνουν, και οι οποίες τελικά αδικούνται, όπως πολλές φορές έχω επισημάνει,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν και ποια έργα προτίθενται να κάνουν για το σκοπό αυτό στο νομό Ηρακλείου, προκειμένου να σταματήσει η ρύπανση και η καταστροφή του οικοσυστήματος από τους χιλιάδες τόνους αποβλήτων που παράγουν σε ετήσια βάση τα ελαιουργεία που δραστηριοποιούνται στο νομό, με συνέπεια τη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στο περιβάλλον και τους κατοίκους, ώστε να μην επιβαρυνθούν οι ελαιουργοί και οι ελαιοπαραγωγοί με πρόσθετο κόστος, αφού παράνομα τους έχουν αφαιρεθεί πολλές επιδοτήσεις και έχουν δοθεί σε άλλες περιοχές.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης