Καταχρηστικές οι πρακτικές των τραπεζών καταγγέλλουν οι πολίτες στον Τραπεζικό Διαμεσολαβητή

Αριθ. Πρωτ.: 8438
Ημερομηνία κατάθεσης: 24/05/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Καταχρηστικές οι πρακτικές των τραπεζών καταγγέλλουν οι πολίτες στον Τραπεζικό Διαμεσολαβητή.

Σημαντικά είναι τα στοιχεία, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Τραπεζικού Διαμεσολαβητή για το 2006, σχετικά με τα παράπονα και τις καταγγελίες των πολιτών για τις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών.
Δεδομένο αποτελεί ότι πέρα του γεγονότος ότι oι τραπεζικές υπηρεσίες στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα ακριβές, εντούτοις η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν είναι και η καλύτερη, όπως καταγγέλλουν όχι μόνο οι ιδιώτες, αλλά και οι επαγγελματίες καθώς και οι μικρές επιχειρήσεις τόσο για τις τράπεζες όσο και για τις επενδυτικές εταιρείες.
Επειδή τα παράπονα σχετικά με τα δάνεια, τα οποία συγκεντρώνουν και το μεγαλύτερο ποσοστό 43,79%, σχετίζονται κυρίως με τα έξοδα χορηγήσεων, την ποινή πρόωρης προεξόφλησης, το ύψος των επιτοκίων, το κόστος εγγραφής και εξάλειψης προσημείωσης, την ελλιπή προσυμβατική ενημέρωση, την καταχρηστικότητα των συμβατικών όρων κ.τ.λ.
Επειδή ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι το 79% των διαφορών για τα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες που εξετάσθηκαν επιλύθηκαν υπέρ των πολιτών.
Επειδή με την Ερώτησή μου 4607/21-2-07 είχα επισημάνει το πρόβλημα των ακριβών τραπεζικών υπηρεσιών στη χώρα μας, χωρίς ωστόσο να έχω λάβει ποτέ απάντηση καταδεικνύοντας έτσι την ύπαρξη του προβλήματος αλλά και την στάση του Υπουργείου να μην προβαίνει στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την υγιή λειτουργία του τραπεζικού συστήματος αλλά και την προστασία των πολιτών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Με ποια μέτρα προτίθεται να επιβάλλει τη συμμόρφωση των τραπεζών στις κοινοτικές οδηγίες προκειμένου να μην δημιουργούνται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο οι ιδιώτες όσο και οι επαγγελματίες από τις τραπεζικές τους συναλλαγές και τα οποία στην πλειονότητά τους επιλύονται κατόπιν καταγγελιών από τον Τραπεζικό Διαμεσολαβητή.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης