Κατοχύρωση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των αποφοίτων του τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Αριθμός πρωτ: 1530
Ημερομηνία κατάθεσης: 5/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κατοχύρωση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των αποφοίτων του τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας, αφού οι απόφοιτοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ στον κλάδο ΠΕ03 για τον μόνιμο διορισμό τους ως εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Επιπλέον, η μη κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τους τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών δημιουργεί σοβαρά προσκόμματα και στον ιδιωτικό τομέα αφού δεν μπορούν να κατοχυρώσουν άδεια διδασκαλίας σε φροντιστήρια Ανώτατης και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
Επειδή σύμφωνα με τις ιδρυτικές διατάξεις του τμήματος σχετικά με την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευσή τους, όπως δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε ερευνητικά κέντρα, σε χρηματοοικονομικά γραφεία, ασφαλιστικές εταιρείες, σε τραπεζικά ιδρύματα, προηγμένες βιομηχανίες και επιχειρήσεις, στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση.
Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει σαφή και ξεκάθαρη θέληση από την πλευρά του Υπουργείου για την λήψη πρωτοβουλίας, βάση της οποίας θα διευθετηθεί το σοβαρό ζήτημα της κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Επειδή μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί λύση ούτε από τη σύσταση ομάδας εργασίας για τη μελέτη του αιτήματος για ένταξη των πτυχιούχων σε εκπαιδευτικούς κλάδους –ειδικότητες, αλλά και ούτε από την παραπομπή του θέματος στο Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ),

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την κατοχύρωση των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των αποφοίτων του τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για τον μόνιμο διορισμό τους ως εκπαιδευτικοί.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ