Κενά εκπαιδευτικών στην Κρήτη

Αριθμός πρωτ: 8619
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/4/2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θέμα: Κενά εκπαιδευτικών στην Κρήτη.

Στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε με τα τεράστια οικονομικά προβλήματα της χώρας μας, οι προσπάθειες του Υπουργείου Παιδείας τόσο για την εύρυθμη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων όσο και για την δικαιότερη κατανομή των εκπαιδευτικών σε αυτές, είναι ιδιαίτερα αξιόλογες και χρίζουν στήριξης από όλους.
Ωστόσο, οι πρόσφατα ανακοινωθείσες μεταθέσεις των εκπαιδευτικών, παρά τις προσπάθειες του Υπουργείου για εξορθολογισμό της κατανομής τους στα σχολεία, έχουν δημιουργήσει αρκετά κενά στην Κρήτη, καθώς πανω από 200 είναι οι εκπαιδευτικοί που προτίμησαν την αλλαγή θέσεων, αφού τα σχολεία της Κρήτης δίνουν ελάχιστα μόρια.
Συγκεκριμένα, τα νέα κενά στην Κρήτη είναι: 119 δάσκαλοι, 81 νηπιαγωγοί, 19 καθηγητές Αγγλικής, 2 Μουσικοί και 8 Γυμναστές.
Επειδή, υπάρχει ο κίνδυνος αυτή η μείωση των υπηρετούντων εκπαιδευτικών να δημιουργήσει νέα προβλήματα για την επόμενη σχολική χρονιά, με δεδομένη και τη μείωση των διορισμών.
Επειδή, τα κενά των εκπαιδευτικών επισημαίνονται και από τον αιρετό του ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης, ο οποίος και καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις, όπως για παράδειγμα την πριμοδότηση όσων παραμένουν στην οργανική τους θέση για δεύτερη και τρίτη χρονιά προκειμένου να αντιμετωπιστεί το όλο πρόβλημα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Η κ.Υπουργός
1) Αν προτίθεται να προβεί σε αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων της Κρήτης, ώστε να υπάρχει ένα ισχυρό κίνητρο παραμονής των εκπαιδευτικών.
2) Αν προτίθεται να προβεί σε πριμοδότηση των εκπαιδευτικών που παραμένουν στην οργανική τους θέση για πάνω από ένα έτος, προκειμένου να μειωθούν τα κενά στην εκπαίδευση.

Ο ερωτών βουλευτής
Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ