Κενά εκπαιδευτικών στo Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 7406
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/10/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κενά εκπαιδευτικών στo Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου.

Τα κενά που υπάρχουν στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου ένα μήνα μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου και επιβεβαιώνουν για μια ακόμη φορά την έλλειψη έγκαιρου προγραμματισμού από το Υπουργείο για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών.
Επειδή σύμφωνα με τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών, τα κενά που υπάρχουν στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου αφορούν έξι θέσεις ειδικοτήτων, θεάτρου, χωρού κ.λ.π.,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Πότε θα καλυφθούν τα κενά των εκπαιδευτικών που υπάρχουν στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου, για την ομαλή υλοποίηση του εκπαιδευτικού του προγράμματος.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης