Κινητοποιήσεις εργαζομένων στα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας Κρήτης και απαξίωση του ΕΣΥ

Αριθμός πρωτ: 1379
Ημερομηνία κατάθεσης: 31/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Κινητοποιήσεις εργαζομένων στα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας Κρήτης και απαξίωση του ΕΣΥ.

Την υποβάθμιση της δημόσιας και δωρεάν υγείας και τη γιγάντωση της ιδιωτικοποίησής της, καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας Κρήτης, οι οποίοι προβαίνουν σε κινητοποιήσεις διαμαρτυρόμενοι για τη μη αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων.
Οι ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τα προβλήματα στις υποδομές, τους εξοπλισμούς και τις εργασιακές συνθήκες παραμένουν άλυτα, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εντατικοποίηση της δουλειάς του συνόλου των εργαζομένων στο ΕΣΥ.
Επειδή πολλοί εργαζόμενοι αναγκάζονται σε παραίτηση λόγω των εξαντλητικών ωραρίων, με πενιχρές αμοιβές και των τριτοκοσμικών, σε πολλές περιπτώσεις, συνθηκών εργασίας.
Επειδή προβλήματα επισημαίνονται και στον τρόπο αμοιβής της υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων.
Επειδή οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για συντονισμένη και μεθοδευμένη απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με στόχο την ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων.
Επειδή για μία ακόμη φορά υπογραμμίζονται οι ελλείψεις προσωπικού στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπως έχω επισημάνει και με την 192/1-10-07 Ερώτησή μου, με αποτέλεσμα την επικράτηση απάνθρωπων ωραρίων των 15 και 30 ημερών συνεχούς εφημερίας κάθε μήνα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Εάν προτίθεται να προβεί σε μαζικές προσλήψεις μόνιμου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες λειτουργίας των Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας αλλά και των κατοίκων της Κρήτης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ