Κρίσιμη κατάσταση για τα Ασφαλιστικά Ταμεία της χώρας μας

Αριθμός πρωτ: 2356
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Κρίσιμη κατάσταση για τα Ασφαλιστικά Ταμεία της χώρας μας.

Η οικονομική κατάσταση των Ασφαλιστικών Ταμείων της χώρα μας είναι πλέον οριακή, όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία, και ενδεικτικό της κρισιμότητας της κατάστασης είναι το γεγονός ότι τα πέντε μεγαλύτερα Ταμεία (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ και ΝΑΤ), χρειάζονται φέτος επιπλέον ποσό της τάξης των 4,7 δις ευρώ προκειμένου να ανταποκριθούν στις άμεσες υποχρεώσεις τους.
Επειδή σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ), το έλλειμα που παρουσιάζει το ασφαλιστικό σύστημα στη χώρα μας ανέρχεται στα 19 δις ευρώ, ποσό το οποίο δημιουργεί σοβαρότατο πρόβλημα στη ρευστότητα των Ταμείων για την ομαλή καταβολή των συντάξεων των ασφαλισμένων.
Επειδή η υποτιθέμενη ασφαλιστική μεταρρύθμιση που ευαγγελίζονταν η Κυβέρνηση αποδεικνύεται πλέον και στην πράξη γράμμα κενό περιεχομένου, ένα μόλις χρόνο μετά, καθώς με την πορεία των εσόδων να κινείται με ρυθμούς 8% – 12% κάτω από τα προϋπολογισθέντα έσοδα, η κατάσταση κάθε άλλο από ευοίωνη δείχνει.
Επειδή σύμφωνα με τους εκπροσώπους των Ασφαλιστικών Ταμείων, αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για αύξηση της ανεργίας κατά 120.000 θέσεις και μειωθεί ο χρόνος εργασίας για 100.000 εργαζομένους, θα υπάρξουν επιπλέον απώλειες πόρων για τα Ταμεία ύψους 750 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση (600 και 150 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα). Κατά συνέπεια, για το 2009, είναι πολύ πιθανόν οι απώλειες πόρων για το ασφαλιστικό σύστημα να αγγίζουν συνολικά τα 19 δισ. ευρώ.
Επειδή οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ για την εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας μας έχουν έγκαιρα δημοσιοποιηθεί και βασίζονται στη λογική του εξορθολογισμού, της οργανωτικής ενοποίησης μέσω κοινωνικού διαλόγου, των συστηματικών αναλογιστικών μελετών και της σοβαρής επεξεργασίας και εξειδίκευσης ανά επαγγελματική κατηγορία.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να κάνει δεκτές τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τον εξορθολογισμό του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας μας και την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης