Κυβερνητικές ευθύνες για αποτυχία του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» στην Κρήτη

Αριθμός πρωτ: 6601
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Κυβερνητικές ευθύνες για αποτυχία του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» στην Κρήτη

Το πολυδιαφημισμένο από την Κυβέρνηση πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» παρουσιάζει, ένα χρόνο πριν από τη λήξη του, μεγάλα κενά στην εφαρμογή του, με συνέπεια η Τοπική Αυτοδιοίκηση να στερείται σημαντικούς πόρους για τη χρηματοδότηση απαραίτητων αναπτυξιακών έργων. Ειδικά για τους Δήμους της Κρήτης η καθυστέρηση στην απορρόφηση κονδυλίων από το πρόγραμμα είναι ανησυχητικά χαμηλή.
Οι προσπάθειες της Περιφέρειας Κρήτης να μεταφέρει τις ευθύνες στους Δήμους για την αποτυχία του προγράμματος είναι έωλες. Αντίθετα, η πραγματικότητα είναι ότι το μέγιστο μερίδιο ευθύνης φέρει η Κυβέρνηση: αφενός το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο είχε σαν συνέπεια το πρόγραμμα να καρκινοβατεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αφετέρου η «μαύρη τρύπα» από την έλλειψη κρατικής χρηματοδότησης, καθώς και οι επιλεκτικές και αδιαφανείς χρηματοδοτήσεις συνέβαλαν αποφασιστικά στην απαξίωσή του.
Έστω και το τελευταίο έτος πριν από τη λήξη του προγράμματος, αξίζει να υπάρξει καλύτερη συνεργασία της Περιφέρειας με τους ΟΤΑ, για να περισωθεί το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό πόρων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και να διορθωθούν τα λάθη του παρελθόντος.
Επειδή η απορροφητικότητα του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» εμφανίζεται εξαιρετικά χαμηλή στο νομό Ηρακλείου.
Επειδή για τη βελτίωση των ρυθμών απορρόφησης δεν ωφελεί να εγκαλούνται οι Δήμοι, αλλά αντίθετα πρέπει να επιδιώκεται η με κάθε τρόπο διευκόλυνσή τους στην ένταξη έργων στο πρόγραμμα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να πάρει τα αναγκαία μέτρα, ώστε έστω και λίγο πριν την εκπνοή του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» να συμβάλει για να αυξηθούν οι ρυθμοί απορρόφησής του από τους ΟΤΑ της Περιφέρειας Κρήτης, και ιδιαίτερα του Ηρακλείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ