Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της καταστροφής του οικοσυστήματος της Κρήτης από τα απόβλητα των ελαιοτριβείων

Αριθμός πρωτ: 11825
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΠΕΧΩΔΕ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
3) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της καταστροφής του οικοσυστήματος της Κρήτης από τα απόβλητα των ελαιοτριβείων.

Με την 9127/26-3-08 Ερώτησή μου είχα επισημάνει τις αρνητικές επιπτώσεις, τόσο στο περιβάλλον όσο και στον άνθρωπο, των δύο εκατομμυρίων τόνων αποβλήτων που παράγουν τα χιλιάδες ελαιοτριβεία που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη, αλλά και σε όλη τη χώρα.
Το ΥΠΕΧΩΔΕ, προσπαθώντας να αποποιηθεί τις ευθύνες της Πολιτείας, στην απάντηση της ως άνω Ερώτησης, αναφέρει: «οι λόγοι ωστόσο, που το πρόβλημα της ασφαλούς διάθεσης των αποβλήτων δεν φαίνεται να έχει βρει την τελική λύση του, οφείλονται σε οργανωτικές αδυναμίες των ίδιων των μονάδων, στην εποχιακή λειτουργία τους, στο μικρό μέγεθός τους, στη γεωγραφική διασπορά τους και στο μεγάλο ρυπαντικό φορτίο των αποβλήτων».
Εν τούτοις, όπως υπογραμμίζουν οι επιστήμονες, το θέμα είναι κυρίως πολιτικό, με την έννοια του κατά πόσο η Πολιτεία θέλει να εφαρμόσει την περιβαλλοντική νομοθεσία, κρούοντας παράλληλα των κώδωνα του κινδύνου για την ύπαρξη πολύ σοβαρών μολύνσεων του υδροφόρου ορίζοντα σε αρκετές περιοχές της Κρήτης.
Επειδή οι επιστήμονες προτείνουν λύσεις, όπως η επεξεργασία των αποβλήτων των ελαιουργείων με ηλεκτρολυτική διαχείριση.
Επειδή το ΥΠΕΧΩΔΕ στην απάντηση της 9127/26-3-08 Ερώτησής μου κάνει λόγο για ανάληψη πρωτοβουλίας να προτείνει στα συναρμόδια αναπτυξιακά Υπουργεία τη σύσταση ομάδας εργασίας, η οποία να εξετάσει σε βάθος το υφιστάμενο καθεστώς λειτουργίας των ελαιοτριβείων και να προτείνει μέτρα για την κατά το δυνατόν ριζική αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού προβλήματος των ελαιουργικών μονάδων στο σύνολό τους,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν άμεσα στο νομό Ηρακλείου αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη, προκειμένου να σταματήσει η ρύπανση και η καταστροφή του οικοσυστήματος από τους χιλιάδες τόνους αποβλήτων που παράγουν σε ετήσια βάση τα ελαιουργεία που δραστηριοποιούνται στο νησί, με συνέπεια τη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στο περιβάλλον και τους κατοίκους.

O Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης