Λήψη μέτρων με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς

Αριθμός πρωτ: 3491
Ημερομηνία κατάθεσης: 25/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Λήψη μέτρων με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω αναφερθεί στο εκρηκτικό πρόβλημα των ακάλυπτων επιταγών που έχουν κατακλύσει την αγορά και τις σοβαρές συνέπειες για την οικονομική δραστηριότητα των εμπόρων που επιφέρουν, μεταξύ των οποίων και τη σημαντική έλλειψη ρευστότητας.
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών επισημαίνει με επιστολή του την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην αγορά και προτείνει μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν άμεσα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης ρευστότητας.
Όπως τονίζεται, προτεραιότητα στην ενίσχυση της ρευστότητας θα πρέπει να έχει ο τραπεζικός τομέας. Γι’ αυτό το λόγο, πρέπει να αξιοποιηθεί η ενίσχυση που δόθηκε στις τράπεζες, ώστε να μην αποδειχθεί λευκή επιταγή, όπως δυστυχώς συμβαίνει μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται να υπάρξει πίεση προς τις τράπεζες για να αυξήσουν τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, παρέχοντας προς αυτές κεφάλαιο κίνησης. Παράλληλα, κρίνεται σκόπιμη από το Επιμελητήριο η παροχή εγγυήσεων στις τράπεζες μέσω νέου προγράμματος, το οποίο θα επιβάλλει σε αυτές ως δεσμευτικό και ποσοτικοποιημένο στόχο την αύξηση της παροχής πίστωσης και θα εξελίσσεται σε περισσότερες φάσεις, για να αξιοποιείται κατάλληλα η αποκτώμενη εμπειρία από την εφαρμογή του προγράμματος.
Ειδικά για τις ακάλυπτες επιταγές, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο προτείνει τα ποσά των σφραγισμένων επιταγών να θεωρούνται ζημίες, έτσι ώστε να μην επιβαρύνονται φορολογικά οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με εικονικά έσοδα, τα οποία, όπως διαφαίνεται, υπάρχει πιθανότητα να μην εισπράξουν ποτέ.
Επειδή οι προτάσεις του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου χρήζουν εξέτασης από την πολιτεία, καθώς προέρχονται από ένα φορέα με εύλογο ενδιαφέρον στην ύπαρξη ρευστότητας στην αγορά.
Επειδή παρόμοια φαινόμενα και μάλιστα εντονότερα, παρατηρούνται και στην αγορά του Ηρακλείου.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να λάβουν υπόψη τις προτάσεις του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών και να τις αξιοποιήσουν προς την κατεύθυνση της λήψης μέτρων, που θα συμβάλλουν με τον καλύτερο τρόπο στο οξυμένο πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης