Λειτουργία μονάδας τεχνητού νεφρού στη Μεσαρά του νομού Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 18317
Ημερομηνία κατάθεσης: 29/4/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Λειτουργία μονάδας τεχνητού νεφρού στη Μεσαρά του νομού Ηρακλείου.

Στα πλαίσια λειτουργίας του υπο ανέγερση Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου (ΠΠΙ) στο Τυμπάκι του νομού Ηρακλείου, ο Δήμος Τυμπακίου με επιστολή του, εκφράζει την ανάγκη λειτουργίας τμήματος τεχνητού νεφρού.
Σήμερα, ένας μεγάλος αριθμός κατοίκων της Μεσαράς, διανύει καθημερινά πολλά χιλιόμετρα μέχρι τα νοσοκομεία της πόλης του Ηρακλείου για τις απαραίτητες αιμοκαθάρσεις, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την ήδη βεβαρυμένη κατάστασή τους.
Επειδή η λειτουργία τμήματος τεχνητού νεφρού θα εξυπηρετεί όχι μόνο τους νεφροπαθείς της ευρύτερης περιοχής της Μεσαράς του νομού Ηρακλείου αλλά και των όμορων δήμων του νομού Ρεθύμνου.
Επειδή, ο Δήμος Τυμπακίου ήδη σχεδιάζει σχετική κτηριακή μελέτη σε δημοτικό οικόπεδο για την ανέγερση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου (ΠΠΙ).

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να δημιουργηθεί τμήμα τεχνητού νεφρού στο υπό ανέγερση ΠΠΙ στο Τυμπάκι του νομού Ηρακλείου, για να καλύπτει τις ανάγκες των νεφροπαθών της περιοχής.

Ο ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης