Μέτρα αντιμετώπισης της ασυδοσίας των μεγάλων αλυσίδων λιανεμπορίου

Αριθμός πρωτ: 7793
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Μέτρα αντιμετώπισης της ασυδοσίας των μεγάλων αλυσίδων λιανεμπορίου.

Με δήλωσή τους, που επέχει τη μορφή ψηφίσματος, ένας μεγάλος αριθμός Ευρωβουλευτών από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεσήμαναν προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε.Ε., το γεγονός ότι οι μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου (σούπερ-μάρκετ), πιέζουν προς τα κάτω τις τιμές των παραγωγών και προμηθευτών αγροτικών προϊόντων, ενώ διαμορφώνουν κατά το δοκούν τις τιμές καταναλωτή, εκμεταλλευόμενες τη δεσπόζουσα θέση τους στην ευρωπαϊκή αγορά.
Όπως επισημαίνεται στη δήλωση των Ευρωβουλευτών, είναι επιτακτικό να ξεκινήσει έρευνα από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και να βάλει φραγμό στην ασυδοσία διαμόρφωσης των τιμών από τα σούπερ μάρκετ και ταυτόχρονα να ληφθούν μέτρα για την προστασία των καταναλωτών, των εργαζομένων και των παραγωγών από τις δυσμενείς επιπτώσεις που θα εντοπιστούν στο πλαίσιο της έρευνάς της.
Επειδή το ζητούμενο στην παρούσα φάση, όπως τονίζεται στη δήλωση των Ευρωβουλευτών, είναι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της κατάχρησης της αγοραστικής δύναμης των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ για να μειώνουν τις τιμές που καταβάλλονται σε προμηθευτές σε επίπεδα που δεν καλύπτουν ούτε το κόστος παραγωγής, επιβάλλοντας έτσι αθέμιτους όρους στους προμηθευτές παραγωγούς.
Επειδή η έλληνες παραγωγοί και καταναλωτές είναι στη δύνη αυτής της ανεξέλεγκτης κατάστασης για την οποία η Κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα επί της ουσίας εδώ και τέσσερα χρόνια,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να προβούν στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων στα πλαίσια της προσπάθειας που έχει αναληφθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για περιορισμό της ασυδοσίας των μεγάλων αλυσίδων λιανεμπορίου (σούπερ-μάρκετ), μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ε.Ε. αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών που θα διαμορφώνουν όρους υγιούς ανταγωνισμού.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ