Μέτρα αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας στη χώρα μας

Αριθμός πρωτ: 12314
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/1/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
4) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Θέμα: Μέτρα αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας στη χώρα μας.

Τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας που διενεργήθηκε σχετικά με τη γραφειοκρατία και τις αγκυλώσεις της Δημόσιας Διοίκησης καθώς και το κόστος αυτών στη χώρα μας, αποδεικνύουν ότι όχι μόνο δεν έχουν γίνει βήματα προς την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, αλλά πέντε χρόνια μετά τις υποσχέσεις της Κυβέρνησης , η χώρα μας βρίσκεται στις πρώτες θέσεις μεταξύ των χωρών της Ευρώπης στις ώρες αναμονής στις δημόσιες υπηρεσίες.
Επειδή όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, οι ώρες αναμονής στις δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα είναι 207 εργατοώρες ανά άτομο και το κόστος της γραφειοκρατίας στη χώρα μας ανέρχεται στα 16,7 δις ευρώ τον χρόνο.
Επειδή η επιχειρηματικότητα, η οποία αποτελεί την κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης, προσκρούει πάνω στις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και είναι γράμμα κενό περιεχομένου, οι όποιες εξαγγελίες της Κυβέρνησης για λήψη μέτρων και τόνωση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεις.
Επειδή η οικονομία της Κρήτης βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή και τα μέτρα τα οποία οφείλει η Κυβέρνηση να λάβει άμεσα, προκειμένου να τονωθεί ουσιαστικά ο τομέας των επιχειρήσεων του νησιού, πρέπει να μην προσκρούουν στην κακοδιαχείριση και στην γραφειοκρατία, που βάσει των στοιχείων της έρευνας είναι πρωτεύον πρόβλημα της Δημόσιας Διοίκησης,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ.Υπουργοί
Σε ποιές ενέργειες θα προβούν και ποιά μέτρα προτίθενται να λάβουν άμεσα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές γραφειοκρατικές αγκυλώσεις της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίες δημιουργούν σοβαρά προσκόμματα στην επιχειρηματικότητα στη χώρα μας, καθώς και σημαντικό κόστος.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης