Μέτρα για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους στα γεωργικά εφόδια

Αριθμός πρωτ: 11843
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/12/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Μέτρα για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους στα γεωργικά εφόδια.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει στην αγορά γεωργικών εφοδίων στη χώρα μας και τις αρνητικές συνέπειες που επωμίζεται ο αγροτικός πληθυσμός, για άλλη μια φορά, χωρίς ωστόσο η Κυβέρνηση να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα που απαιτούνται.
Ωστόσο, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), ανέλαβε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπιστεί η δυσμενής κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην εγχώρια αγορά γεωργικών εφοδίων, με τη σύσταση μόνιμης επιτροπής ελέγχου, η οποία θα αποτελείται από πέντε εκπροσώπους που θα οριστούν από τους ΠΟΣΕΓ, ΕΕΠΕΣ, ΠΑΣΕΠ-ΕΛΙΠ, ΕΣΥΦ, εκπρόσωπο των εργαζομένων σε εταιρείες γεωργικών εφοδίων και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΓΕΩΤΕΕ.
Επειδή σκοπός της επιτροπής, όπως επισημαίνεται θα είναι η καταγραφή των προβλημάτων, τα σχετικά με τα γεωργικά εφόδια και η επεξεργασία προτάσεων για την επίλυσή τους.
Επειδή εκτιμάται ότι ο στόχος για την αναβάθμιση του ρόλου του γεωτεχνικού στην όλη διαδικασία θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός βιώσιμου Αγροτικού Τομέα.
Επειδή η ασυδοσία που υπάρχει στην αγορά γεωργικών εφοδίων με συνέπεια την αύξηση του κόστους παραγωγής, έχει οδηγήσει τον αγροτικό πληθυσμό του Νομού Ηρακλείου, όπως και ολόκληρης της χώρας, αλλά και τους διακινητές σε αδιέξοδο, και η κυβέρνηση εξακολουθεί να παραμένει θεατής της ζοφερής αυτής κατάστασης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιές πρωτοβουλίες προτίθεται να προβεί για να συνδράμει και να αξιοποιήσει τη μόνιμη επιτροπή ελέγχου της εγχώριας αγοράς γεωργικών εφοδίων, που σύστησε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης