Μέτρα για την αντιμετώπιση των χαμηλών τιμών του ελαιολάδου

Αριθμός πρωτ: 12005
Ημερομηνία κατάθεσης: 31/12/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Μέτρα για την αντιμετώπιση των χαμηλών τιμών του ελαιολάδου.

Είναι γνωστό ότι οι τιμές του ελαιολάδου φέτος, βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση και η τιμή ανά κιλό βρίσκεται αυτή τη στιγμή περίπου στα 2 ευρώ, που αποτελεί και χαμηλό ρεκόρ εξαετίας.
Οι ελαιοπαραγωγοί της Κρήτης βρίσκονται σε απόγνωση καθώς διαπιστώνουν καθημερινά ότι η καλλιέργεια της ελιάς, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία του νησιού, δεν μπορεί να τους προσφέρει τα προς το ζην, αφού το κόστος παραγωγής είναι υπερβολικά υψηλό, στραγγαλίζει τους αγρότες και τους αναγκάζει σε εγκατάλειψη της αγροτικής δραστηριότητας.
Οι φορείς της Κρήτης (οι εκπρόσωποι των Νομαρχιών, ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης-ΣΕΔΗΚ, ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάδειξης του Κρητικού Ελαιολάδου-ΣΠΑΚΕ, και οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων των νομών Ηρακλείου και Χανίων), προτείνουν με επιστολή τους, μια δέσμη μέτρων για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος των χαμηλών τιμών του ελαιολάδου, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Συγκεκριμένα, οι προτάσεις τους αφορούν:
Σε Κοινοτικό Επίπεδο: Άμεση συνεργασία σας με τα αντίστοιχα Υπουργεία των άλλων ελαιοπαραγωγικών χωρών της Κοινότητας, ώστε να υπάρξουν κοινά διαβήματα προς την ΕΕ, για την λήψη αποτελεσματικών μέτρων στήριξης των τιμών παραγωγού, εξασφάλιση διαφάνειας της αγοράς και λειτουργίας του ανταγωνισμού σε Κοινοτικό επίπεδο.
Μεταξύ των μέτρων που προτείνονται να ληφθούν είναι και τα εξής:
1.Ριζική αναμόρφωση του ισχύοντος αναποτελεσματικού μέτρου προστασίας των τιμών παραγωγού με την «Ιδιωτική αποθεματοποίηση». Το μέτρο αυτό που παραμένει το ίδιο τώρα και 10 χρόνια, προβλέπει ασήμαντες ενισχύσεις (αποθήκευτρα 3-4 λεπτά/κιλό τον μήνα) και εφαρμογή του όταν οι τιμές υποχωρήσουν κάτω από το απαράδεκτο όριο των 1,77 € για το Έξτρα Παρθένο. Το όριο αυτό, πρέπει να αυξηθεί σε τουλάχιστο 2,5 € για το έξτρα παρθένο οξύτητας μέχρι 0,5 και 2,2 € για το έξτρα παρθένο, η δε ανά κιλό επιχορήγηση πρέπει να αυξηθεί σε λογικά επίπεδα και η διαδικασία εφαρμογής του μέτρου να απλοποιηθεί. Το μέτρο ως έχει σήμερα είναι ατελέσφορο.
2. Δρομολόγηση κατάλληλων ρυθμίσεων στην Κοινοτική αγορά ώστε να εξασφαλιστούν:
-Ο περιορισμός της γιγάντωσης των Διατροφικών Ομίλων και των Βιομηχανιών Τυποποίησης και της δημιουργίας μονοπωλιακών καταστάσεων από την πλευρά της ζήτησης.
-Η δημιουργία συνθηκών λειτουργίας πραγματικού ανταγωνισμού και διαφάνειας σε Κοινοτικό επίπεδο.
3. Κατάργηση της εισαγωγής αδασμολόγητου ελαιολάδου από Τυνησία και άλλες Τρίτες χώρες.
4. Κατάργηση της διάταξης που επιτρέπει μίγματα ελαιολάδου με σπορέλαια.
5.Αναθεώρηση του ισχύοντος Μέτρου αναστολής των δασμών από Τρίτες χώρες με αύξηση του ορίου εφαρμογής του όταν οι τιμές αυξηθούν άνω του 90% του ορίου εφαρμογής της Ιδιωτικής αποθεματοποίησης, εφόσον αυτή καθοριστεί στα 2,5 ευρώ.
Σε Εθνικό Επίπεδο:
1. Σχεδιασμός και εφαρμογή αποτελεσματικού προγράμματος προώθησης της τυποποίησης με δημιουργία μεγάλων σύγχρονων Ιδιωτικών και Συνεταιρικών μονάδων, στο όποιο πέραν από την επιχορήγηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού πρέπει να επιχορηγηθεί και η ύπαρξη κατάλληλου στελεχιακού δυναμικού.
2. Επίσπευση της υποβολής στην ΕΕ του Φακέλου για αναγνώριση Ελαιόλαδου ΠΟΠ Κρήτη και υποστήριξη του από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
3. Εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά για περιορισμό της νοθείας με σπορέλαια και της ελληνοποίησης εισαγόμενων ξένων ελαιόλαδων.
4. Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου των Συν/κων Οργανώσεων ώστε να λειτουργούν ως σύγχρονες οικονομικές μονάδες κλαδικής μορφής.
5. Λήψη μέτρων για διαφάνεια της αγοράς σε Εθνικό επίπεδο με δημιουργία συστημάτων παρακολούθησης των τιμών παραγωγού και καταναλωτή σε εβδομαδιαία βάση και του ύψους της παραγωγής, της κατανάλωσης, των αποθεμάτων, των εισαγωγών και εξαγωγών σε μηνιαία βάση σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Είναι γνωστό ότι οι μεγάλες διεθνείς Βιομηχανίες διαθέτουν μηχανισμούς παρακολούθησης αυτών των παραμέτρων ενώ οι δικοί μας Παραγωγοί και μικροί Έμποροι μένουν απληροφόρητοι.

Επειδή η αντιμετώπιση του θέματος των τιμών πρέπει να γίνει άμεσα με συγκεκριμένο σχεδιασμό και λήψη των κατάλληλων μέτρων.
Επειδή και οι αγρότες, και όχι μόνο οι τράπεζες, πρέπει να έχουν την μέριμνα της Πολιτείας, ειδικά σε περιόδους κρίσιμες για την τύχη των προϊόντων τους.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός
Εάν προτίθεται και με ποιό σχεδιασμό να υιοθετήσει τις προτάσεις των αγροτικών φορέων της Κρήτης, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα της ραγδαίας πτώσης των τιμών του ελαιολάδου και να μην οδηγηθούν οι ελαιοκαλλιεργητές σε εγκατάλειψη των καλλιεργειών τους,

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μανόλης Στρατάκης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Γιάννης Σκουλάς

Μαρία Σκραφνάκη

Μανόλης Σκουλάκης

Ηλίας Λαμπίρης

Μιχάλης Καρχιμάκης