Μέτρα προστασίας της μητρότητας

Αριθμός πρωτ: 1760
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
2) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Μέτρα προστασίας της μητρότητας.

Με επιστολή της η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου κάνει γνωστή την αυθαιρεσία των εργοδοτών των ιδιωτικών επιχειρήσεων στο θέμα της μητρότητας. Αναφέρει χαρακτηριστικά το παράδειγμα εγκύου γυναίκας που, όχι μόνο δεν της δόθηκε άδεια μητρότητας λόγω επιπλοκών στην εγκυμοσύνη, αλλά εξαναγκάστηκε σε οικειοθελή αποχώρηση.
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα αυθαιρεσίας των εργοδοτών απέναντι σε γυναίκες που είναι έγκυες ή που σκοπεύουν να τεκνοποιήσουν. Οι εργοδότες δεν λαμβάνουν υπόψη τους τη νομοθεσία που προστατεύει τις εργαζόμενες γυναίκες που βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης.
Παράλληλα δεν λειτουργεί επαρκώς το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, λόγω έλλειψης προσωπικού, με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνει τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις. Οι ελλείψεις προσωπικού στο ΣΕΠΕ Ηρακλείου δεν επιτρέπουν στους εργαζόμενους να κάνουν τους αναγκαίους ελέγχους όπως θα όφειλαν, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ώστε να μην συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα.
Επειδή είναι ανάγκη στη χώρα μας, που είναι γνωστό το πρόβλημα υπογεννητικότητας, να ενθαρρύνονται οι προσπάθειες τεκνοποίησης των γυναικών.
Επειδή η κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικότητα μια τόσο ευαίσθητη ομάδα εργαζομένων γυναικών.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να λάβουν μέτρα προστασίας της μητρότητας ώστε
1) να χορηγείται επίδομα μητρότητας σε όλες τις εργαζόμενες μητέρες ανεξάρτητα από τις ημέρες εργασίας τους για να μην υπάρχουν αδικίες ως προς αυτές που δεν πρόλαβαν να εργαστούν τις απαιτούμενες ημέρες μέσα στο χρόνο,
2) να δημιουργηθούν κέντρα πρόληψης και προστασίας της υγείας των γυναικών σε εγκυμοσύνη, και
3) να στελεχωθεί το ΣΕΠΕ ώστε να παίξει σωστά το ρόλο του ως ελεγκτικό όργανο.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ