Μεγάλη έλλειψη υποδομών για τη φροντίδα των ηλικιωμένων

Αριθμός πρωτ: 179
Ημερομηνία κατάθεσης: 1/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Μεγάλη έλλειψη υποδομών για τη φροντίδα των ηλικιωμένων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία (1η Οκτωβρίου), η Ελλάδα είναι μια «γερασμένη» χώρα, αφού σύμφωνα με τους επιστήμονες μια χώρα θεωρείται «γερασμένη» όταν το 7% του πληθυσμού είναι ηλικίας άνω των 65 ετών και το ποσοστό αυτό για την Ελλάδα είναι πάνω από 17,1% και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις το 2020 θα εκτιναχθεί στο 24%.
Επειδή την ίδια στιγμή που υπάρχουν αυτά τα δεδομένα για τον πληθυσμό της χώρας μας υπάρχει μεγάλη έλλειψη δημόσιων υποδομών για τη φροντίδα των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, ενώ με βάση τα ισχύοντα στις ανεπτυγμένες χώρες έπρεπε να διαθέτουμε τουλάχιστον 150.000 προστατευόμενες θέσεις νοσηλείας για ηλικιωμένους.
Επειδή, ένα ακόμα πολύ σημαντικό στοιχείο που επιβάλει την άμεση λήψη μέτρων από την πλευρά της Πολιτείας για τη δημιουργία υποδομών για τη φροντίδα των ηλικιωμένων είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι που έχουν περάσει το 65ο έτος της ηλικίας τους πάσχουν από περισσότερες από τρεις χρόνιες νόσους και καταναλώνουν συστηματικά τουλάχιστον πέντε φάρμακα.
Επειδή στη χώρα μας ο πληθυσμός των παιδιών έως 14 ετών είναι μόλις 14% γεγονός που καταδεικνύει ότι όχι μόνο γερνάμε ως χώρα, αλλά και ότι μελλοντικά θα μειωθεί αισθητά ο πληθυσμός,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να προβεί προκειμένου να υπάρξουν οι απαραίτητες υποδομές για τη φροντίδα των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας στη χώρα μας και να περιοριστεί το μεγάλο έλλειμμα που υπάρχει σε αυτές.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ