Μελέτη για το κτιριολογικό πρόβλημα στο ΠΑΓΝΗ

Αριθμός πρωτ: 5815
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Μελέτη για το κτιριολογικό πρόβλημα στο ΠΑΓΝΗ.

Οι εργαζόμενοι στο ΠΑΓΝΗ, για άλλη μια φορά επισημαίνουν τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που παρουσιάζει το νοσοκομείο ,λόγω της έλλειψης συντήρησης-υποστήριξης των κτιριολογικών θεμάτων του νοσοκομείου.
Όπως επισημαίνουν οι εργαζόμενοι, υπάρχουν σε πάρα πολλά εξωτερικά σημεία, αλλά και σε πολλούς εσωτερικούς χώρους του νοσοκομείου, κατεστραμμένοι τοίχοι, σπασμένα ράντζα, δάπεδα κ.τ.λ., στις οποίες προστίθενται σταδιακά οι μικροζημιές που η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου αδυνατεί να καλύψει, αφού οι ζημιές χρήζουν άμεσης αποκατάστασης , πολλές δε από αυτές έχουν υψηλό κόστος και είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες.
Επειδή όπως αναφέρεται από η διοίκηση του νοσοκομείου, έγινε εμπεριστατωμένη μελέτη πριν από ενάμιση μήνα περίπου, που αφορά στη συνολική συντήρηση των κτιριολογικών προβλημάτων του ΠΑΓΝΗ, η οποία υποβλήθηκε στο συμβούλιο , εγκρίθηκε και προωθήθηκε στην 7η ΥΠΕ Κρήτης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Πότε πρόκειται να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκριση της μελέτης και να εγκριθεί η χρηματοδότηση που αφορά τη συνολική συντήρηση των κτιριολογικών προβλημάτων του ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να δρομολογηθούν και να αντιμετωπιστούν άμεσα τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ