Μοριοδότηση για όλους τους αιρετούς της Αυτοδιοίκησης που λειτούργησαν ως εκτελεστικά όργανα

Αριθμός πρωτ: 20075
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/7/2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Μοριοδότηση για όλους τους αιρετούς της Αυτοδιοίκησης που λειτούργησαν ως εκτελεστικά όργανα.

Με το άρθρο 14 του Νόμου 3848/2011 προσδιορίζεται η αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων γραφείων, Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ και Διευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ, για τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Όμως εξαιρούνται οι πρόεδροι Δημοτικών Διαμερισμάτων και πρώην Τοπικών Συμβουλίων
που αν και έχουν εκλεγεί με απ’ευθείας εκλογή ως εκτελεστικά όργανα εν τούτοις δεν λαμβάνουν καμία μοριοδότηση.
Επειδή στην πράξη δημιουργείται μια αδικία για αιρετούς Προέδρους Δημοτικών Διαμερισμάτων και πρώην Τοπικών Συμβουλίων που προσφέρουν σημαντικό έργο στη διοίκηση των Δήμων.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός,
Αν προτίθεται να προβεί σε σχετική διόρθωση, έστω και σε επόμενη φάση και να καθορίσει ανάλογη μοριοδότηση σε όσους αιρετούς της Αυτοδιοίκησης πέραν των Δημάρχων και Αντιδημάρχων, έχουν ασκήσει διοίκηση στο Δήμο τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ