Μόνιμος διορισμός Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών μετά την παρέλευση δύο διδακτικών ετών

Αριθμός πρωτ: 9568
Ημερομηνία κατάθεσης: 2/4/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Μόνιμος διορισμός Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών μετά την παρέλευση δύο διδακτικών ετών.

Τη θέσπιση μέγιστου χρόνου παραμονής τους στην αναπλήρωση τα δύο διδακτικά έτη, μετά τη συμπλήρωση των οποίων, οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι να διορίζονται ως μόνιμοι, ζητά η Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών.
Επειδή με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει την ανάγκη αντιμετώπισης των δίκαιων αιτημάτων των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών προκειμένου να δοθεί τέλος στην «ομηρία» τους, με την αύξηση του ρυθμού διορισμού τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εντούτοις, η δράση του Υπουργείου προς αυτήν την κατεύθυνση εξακολουθεί να είναι ελλιπέστατη, αφού η απορρόφηση εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση κάθε άλλο παρά ανάλογη του μαθητικού δυναμικού είναι,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί άμεσα στην ικανοποίηση των αιτημάτων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, με τη θέσπιση μέγιστου χρόνου παραμονής τους στην αναπλήρωση τα δύο διδακτικά έτη, προκειμένου να δοθεί τέλος στην ομηρία τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ