Νέος τρόπος εξόφλησης δαπανών από τον Οίκο Ναύτου

Αριθμός πρωτ: 15169
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/4/2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ.

ΘΕΜΑ: Νέος τρόπος εξόφλησης δαπανών από τον Οίκο Ναύτου.

Ο νόμος 3922/2011 (άρθρο 18) θέσπισε, ως γνωστόν, ανταποδοτικό τέλος 3% υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, για παρεχόμενες στον Οίκο Ναύτου, υπηρεσίες από στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων και αναγνωρίζοντας έμπρακτα για πρώτη φορά την εργασία που προσφέρουν τα στελέχη του Λ.Σ. προς τρίτους.
Ο Οίκος Ναύτου με πρόσφατες έγραφες οδηγίες του και συγκεκριμένα τις 7121/23-3-2011 και 8440/6-4-2011 γνωστοποιεί σε όλα τα παραρτήματα του Οίκου Ναύτου ότι η εξόφληση των δαπανών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από την κεντρική υπηρεσία και όχι από τα παραρτήματα.
Επειδή αυτή η διαδικασία, πέραν από την ταλαιπωρία στους ασφαλισμένους, υποκρύπτει πιθανόν την αποφυγή υποχρεωτικής καταβολής της κράτησης υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός
Αν προτίθεται να διερευνήσει τις πραγματικές προθέσεις του Οίκου Ναύτου και κατά πόσον μέσα από τις νέες διαδικασίες που επιβάλλει, θα μπορούν και οι ασφαλισμένοι να εξυπηρετηθούν αλλά και τα όσα θεσπίζονται από την Πολιτεία να εφαρμοστούν σωστά.

Ο ερωτών βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ