Νέο καθεστώς ενίσχυσης Μπανανοκαλλιεργητών

Αριθμός πρωτ: 9816
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/4/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Νέο καθεστώς ενίσχυσης Μπανανοκαλλιεργητών.

Μετά την τροποποίηση του Κανονισμού και την ένταξη της επιδότησης της μπανάνας στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης έχουν διαφανεί τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί.
Από το αρχικά προβλεπόμενο ποσό για επιδότηση των 1.100.000 ευρώ σε σχέση με την αιτούμενη για την Ελλάδα δημοσιονομική πίστωση των 1.263.000 ευρώ, οι παραγωγοί θα πάρουν με την ενιαία ενίσχυση περίπου το ποσό των 640.000 ευρώ το οποίο είναι μικρότερο από τη χορηγούμενη ενίσχυση σύμφωνα με το προηγούμενο καθεστώς που είχε ξεπεράσει και τις 800.000 ευρώ.
Οι μπανανοπαραγωγοί είναι ανάστατοι γιατί διαπιστώνουν ότι θα πάρουν πολύ λιγότερες επιδοτήσεις συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια χωρίς να γνωρίζουν ποιος θα επωφεληθεί της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του ποσού που θα πάρουν και της εγκριθείσας δημοσιονομικής πίστωσης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Με ποιο τρόπο θα διανεμηθεί το εναπομένον ποσό σε νέους καλλιεργητές ή καλλιεργητές που επεκτείνουν τις καλλιέργειές τους και αν υπάρχει πρόβλεψη ώστε να χορηγηθούν όλα τα χρήματα της δημοσιονομικής πίστωσης του 1.100.000 ευρώ στους μπανανοπαραγωγούς παλαιούς και νέους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης