Νέο κατάστημα κράτησης στην ανατολική Κρήτη

Αριθμός πρωτ: 7461
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Νέο κατάστημα κράτησης στην ανατολική Κρήτη.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου, και τελευταία την 4802/21-1-08, είχα επισημάνει τη βούληση τόσο των εργαζομένων φυλακής Αλικαρνασσού όσο και των Δήμων Αγίας Βαρβάρας και Αρκαλοχωρίου ώστε η μετεγκατάσταση της κλειστής φυλακής να πραγματοποιηθεί εντός των ορίων του Νομού, και συγκεκριμένα σε έναν από τους προαναφερθέντες Δήμους, οι οποίοι προσφέρουν μάλιστα αφιλοκερδώς και δημοτική έκταση.
Στην απάντηση της ως άνω Ερώτησης το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπογραμμίζει πως ουδέποτε εξετάστηκε το ενδεχόμενο ανέγερσης του Καταστήματος «ΚΡΗΤΗ ΙΙ» σε άλλη περιοχή εκτός από αυτή του Δήμου Νεάπολης, παρά τα σημαντικά εμπόδια που ανέκυψαν κατά το παρελθόν από τα προταθέντα οικόπεδα στον συγκεκριμένο Δήμο, και συνεχίζει: «επί του παρόντος το Υπουργείο Δικαιοσύνης καταλήγει στην ενδεδειγμένη λύση, ως προς την ακριβή τοποθεσία, στην περιοχή της Νεαπόλεως, επί της οποίας θα ανεγερθεί η νέα φυλακή».
Επειδή στην απάντηση δεν ονομάζεται συγκεκριμένη περιοχή του Δήμου Νεάπολης, διαφορετική από τα προταθέντα κατά το παρελθόν ακατάλληλα οικόπεδα, επί της οποίας θα κατασκευαστεί το νέο κατάστημα κράτησης και μάλιστα εντός του 2008.
Επειδή, σύμφωνα με το Δήμο Νεάπολης, μέσα στο Φεβρουάριο πρόκειται να υπογραφεί η σύμβαση για τη δημιουργία των φυλακών στην περιοχή Κουρούνες, που όμως αποτελεί ένα από τα ακατάλληλα αρχικώς προταθέντα οικόπεδα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποια συγκεκριμένη τοποθεσία του Δήμου Νεαπόλεως πρόκειται να ανεγερθεί το νέο κατάστημα κράτησης «ΚΡΗΤΗ ΙΙ», και αν το νέο οικόπεδο είναι διαφορετικό από τα προταθέντα κατά το παρελθόν ακατάλληλα οικόπεδα, μεταξύ των οποίων συγκαταλεγόταν και αυτό στη θέση Κουρούνες, σύμφωνα με τις απαντήσεις του Υπουργείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης