Νομοθεσία κατά των Τσίρκων

Αριθμός πρωτ: 12221
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2) ΠΕΧΩΔΕ
3) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
4) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Νομοθεσία κατά των Τσίρκων.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και ο Σύλλογος Ζωόφιλη Δράση στο Ηράκλειο Κρήτης, κάνουν λόγο για ανάγκη αλλαγής του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου που αφορά στη λειτουργία των τσίρκων, η οποία υπάγεται στις ρυθμίσεις περί υπαίθριου εμπορίου και ως εκ τούτου επιτρέπει την εγκατάσταση τους στις πόλεις, παρά τη μη χορήγηση της σχετικής άδειας από πολλούς Δήμους, που αντιδρούν στους βασανισμούς των ζώων.
Επειδή στην απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης στην Ερώτησή μου 11063/22-4-2008 για του βασανισμούς ζωών σε τσίρκο, αναφέρει ότι «Σας γνωρίζουμε ότι σε εξουσιοδότηση της παραγρ. 12 άρθρου 1 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α’) προβλέπεται να εκδοθεί νέο Π.Δ ύστερα από πρόταση των Υπουργείων Ανάπτυξης , ΠΕΧΩΔΕ, Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης , με το οποίο θα καθορίζονται οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση , ανανέωση και ανάκληση των αδειών άσκησης δραστηριότητας υπαίθριου εμπορίου με ψυχαγωγικό , καλλιτεχνικό ή εκπαιδευτικό αντικείμενο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια».
Επειδή από το 2005 μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κανένα βήμα από την πλευρά της Κυβέρνησης προς την κατεύθυνση αυτή.
Επειδή είναι πλέον ανάγκη να εφαρμοστούν μέτρα, τα οποία θα βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης όλων των ζώων, ακόμα και εκείνων που βρίσκονται υπό καθεστώς αιχμαλωσίας,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Πότε προτίθενται να προβούν στην υποβολή της σχετικής πρότασης για την έκδοση νέου Π.Δ. όπως ορίζεται στην παράγραφο 12 του άρθρου 1 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α΄), καθώς και σε ποιες άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες προτίθενται να προβούν.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης