Οικονομικές ενισχύσεις Βιοκαλλιεργητών

Αριθμός πρωτ: 286
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/7/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Οικονομικές ενισχύσεις Βιοκαλλιεργητών

Έντονα διαμαρτύρονται οι βιοκαλλιεργητές του νομού Ηρακλείου γιατί τα τρία τελευταία χρόνια δεν έχουν εισπράξει τις οικονομικές ενισχύσεις που δικαιούνται.
Ενώ οι ίδιοι καταβάλλουν υπερβολικές δαπάνες, λόγω αυξημένου κόστους, για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων αν και οι τιμές πώλησης είναι πολύ χαμηλές που πολλές φορές δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής, η πολιτεία ολιγορεί στην απόδοση των δικαιουμένων οικονομικών ενισχύσεων, με αποτέλεσμα οι βιοκαλλιεργητές να βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο.
Επειδή τα τρία τελευταία χρόνια όχι μόνο καμιά ενίσχυση δεν έχουν εισπράξει αλλά επιπλέον μειώθηκαν και οι δικαιούμενες ενισχύσεις, πράγμα που επιτείνει τη δυσχερή οικονομική θέση που βρίσκονται.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται και πότε να καταβάλλει τη δικαιούμενη οικονομική ενίσχυση των τριών τελευταίων χρόνων στους βιοκαλλιεργητές και με ποιό χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να τύχουν τουλάχιστον μιας πρόσκαιρης ανακούφισης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης