Οικονομικός αποκλεισμός Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας

πηγή: www.cretanethnologymuseum.grΑριθμός πρωτ: 719
Ημερομηνία κατάθεσης: 25/7/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Οικονομικός αποκλεισμός Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας.

Σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση έχει περιέλθει το Ίδρυμα «Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας – Κέντρο Ερευνών του Κρητικού Οικοσυστήματος» εξαιτίας του οικονομικού αποκλεισμού του από την κρατική επιχορήγηση.
Παρά τις αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες και τις άκαρπες προσπάθειες επικοινωνίας των υπευθύνων του Μουσείου με τις πολιτικές ηγεσίες των αρμόδιων Υπουργείων, δεν υπήρξε ποτέ η παραμικρή απάντηση στις τεκμηριωμένες αναφορές τους.
Επειδή το Ίδρυμα «Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας – Κέντρο Ερευνών του Κρητικού Οικοσυστήματος» είναι εθνικό κληροδότημα του Υπουργείου Οικονομικών και υποτίθεται επιχορηγούμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Επειδή είναι απαράδεκτη η αδιαφορία του Υπουργείου για έναν Φορέα που φέρει εις πέρας πολύ σημαντικές εθνογραφικές εργασίες για την Κρήτη,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:

Εάν προτίθενται να εντάξουν το Ίδρυμα «Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας – Κέντρο Ερευνών του Κρητικού Οικοσυστήματος» στους επιχορηγούμενους φορείς, προκειμένου να απολαμβάνει τακτικής και απρόσκοπτης χρηματοδότησης και να εξακολουθήσει να επιτελεί το σημαντικό έργο του στην Κρήτη.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης