Ουραγός η Ελλάδα στην αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Συνοχής

Αριθμός πρωτ: 431
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/7/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
3) ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ : Ουραγός η Ελλάδα στην αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Συνοχής.

Η Ελλάδα παρουσιάζει τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των «15» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά στην αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων του Ταμείου Συνοχής, αφού βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης με συνολική μέση απορρόφηση μόλις 46%.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Επιτρόπου κ. Χούπνερ, οι ρυθμοί υλοποίησης σιδηροδρομικών και λιμενικών έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής είναι εξαιρετικά βραδείς με αποτέλεσμα η ολοκλήρωση τους μέχρι το 2008 να βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.
Οι κυριότεροι λόγοι της δυσχερούς αυτής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας, σύμφωνα με την αρμόδια Επίτροπο, έχουν να κάνουν με την ανεπαρκή προετοιμασία για τα έργα από την πλευρά της Κυβέρνησης, τις καθυστερήσεις στη διαδικασία απαλλοτρίωσης και την έκδοση αδειών από την αρμόδια περιβαλλοντική υπηρεσία, οι τεχνικές ιδιαιτερότητες των έργων, καθώς και προβλήματα συμμόρφωσης με την κοινοτική νομοθεσία, όπως η περιβαλλοντική νομοθεσία και οι κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις.
Επειδή οι μεγάλες καθυστερήσεις των λιμενικών και σιδηροδρομικών έργων είναι αποτέλεσμα της κυβερνητικής ολιγωρίας που έχει σαν αποτέλεσμα τον άμεσο κίνδυνο μη ολοκλήρωσης των έργων στις αντίστοιχες ημερομηνίες, με συνέπεια τη μεγάλη ταλαιπωρία των πολιτών,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των έργων που αφορούν στα ελληνικά λιμάνια και στους σιδηροδρόμους, προκειμένου να μη χαθούν και άλλα σημαντικά ποσά από το Γ΄ ΚΠΣ.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης