Ουραγός η Ελλάδα στην αποτελεσματικότητα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Αριθμός πρωτ: 3205
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Ουραγός η Ελλάδα στην αποτελεσματικότητα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ σχετικά με την αποτελεσματικότητα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικό-Γυμνάσιο) σε επιστημονικά θέματα, η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις και μόνο η Τουρκία και το Μεξικό βρίσκονται στις χαμηλότερες θέσεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η Ελλάδα βαθμολογείται με 473 και βρίσκεται κάτω από το μέσω όρο (500) των χωρών του ΟΟΣΑ , ενώ το σημαντικότερο είναι ότι τα τελευταία χρόνια η κατάσταση συνεχώς επιδεινώνεται.
Επειδή η Πολιτεία οφείλει και πρέπει να μεριμνεί με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα για όλα τα ζητήματα, αλλά κυρίως για αυτά που άπτονται της εκπαίδευσης και της διαπαιδαγωγήσεις των νέων και θα πρέπει να αναλαμβάνει δράσεις που θα κατοχυρώνουν την γνώση και θα δημιουργούν προοπτική για το μέλλον,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε το εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα μας να γίνει αποτελεσματικό στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Δημοτικό-Γυμνάσιο) σε επιστημονικά θέματα, προκειμένου να σταματήσει η συνεχής υποβάθμιση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, όπως καταγράφεται σε πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ για 57 χώρες και 40.000 μαθητές.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ