Πίεση των πολυεθνικών στην αγορά καυσίμων

Αριθμός πρωτ: 1315
Ημερομηνία κατάθεσης: 1/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Πίεση των πολυεθνικών στην αγορά καυσίμων.

Την πίεση από πλευράς πολυεθνικών ώστε να μειωθούν τα πρατήρια καυσίμων σε λιγότερα από τα μισά στο νομό Ηρακλείου καταγγέλλει ο πρόεδρος του συλλόγου πρατηριούχων.
Συγκεκριμένα, όπως καταγγέλλει ο πρόεδρος των πρατηριούχων, οι πολυεθνικές προσπαθούν να επιβάλλουν επαχθείς όρους σε πολλούς πρατηριούχους προκειμένου να μην μπορέσουν να αντεπεξέλθουν και να οδηγηθούν στο κλείσιμο των επιχειρήσεών τους. Σημειώνει ακόμη και τις μεγάλες ευθύνες της πολιτείας της οποίας οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αδυνατούν να ελέγξουν την κατάσταση.
Επειδή, οι αλλαγές στον κλάδο των πρατηριούχων, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος των πρατηριούχων, είναι τόσο βίαιες που δεν προλαβαίνουν οι μικροί πρατηριούχοι να αντιδράσουν με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της αγοράς και τον έλεγχό της από λίγες μεγάλες εταιρείες με δυσμενείς επιπτώσεις για τους καταναλωτές.
Επειδή, με τη μέχρι τώρα πολιτική της η κυβέρνηση ουσιαστικά επικροτεί τη προσπάθεια των μεγάλων εταιρειών για έλεγχο της αγοράς καυσίμων.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Ποια μέτρα προτίθεται να πάρει για την προστασία των μικρών πρατηριούχων προκειμένου να αποφευχθεί ο έλεγχος της αγοράς καυσίμων από λίγες μεγάλες εταιρείες.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης