Πανευρωπαϊκή συνεργασία κατά του καρκίνου

Αριθμός πρωτ: 988
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/6/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Πανευρωπαϊκή συνεργασία κατά του καρκίνου.

Με πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβάλλεται η ανάγκη για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού σχεδίου, σε όλα τα επίπεδα, για την αντιμετώπιση της μάστιγας του καρκίνου, η οποία πλήττει σε μεγάλο ποσοστό τους ευρωπαίους πολίτες.
Η ανάγκη για μια πανευρωπαϊκή συνεργασία ενάντια στον καρκίνο είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία και θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός προκειμένου να μην υπάρχει πολυδιάσπαση και αντιπαραγωγική αλληλεπικάλυψη μεταξύ των προσπαθειών που γίνονται σε εθνικό επίπεδο σε κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επειδή ο βασικός στόχος που τίθεται είναι να παρασχεθεί στο 100% του ευρωπαϊκού πληθυσμού η δυνατότητα προσυμπτωματικού ελέγχου για συγκεκριμένες μορφές της νόσου, όπως καρκίνοι του μαστού, τραχήλου της μήτρας και παχέος εντέρου, ενώ εξίσου σημαντικό θέμα είναι να προωθηθεί η συνολική βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης σε όλα τα κράτη-μέλη με στόχο τον δραματικό, μέχρι και 70%, περιορισμό των ανισοτήτων που υπάρχουν σήμερα μεταξύ των χωρών.
Επειδή επίσης σημαντικός στόχος αποτελεί ο «εξευρωπαϊσμός» της ιατρικής έρευνας, με συντονισμό των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Επειδή στο ΠΑΓΝΗ γίνεται σημαντική ερευνητική δράση για την καταπολέμηση του καρκίνου και είναι ανάγκη να στηριχθεί ουσιαστικά η προσπάθεια αυτή στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού σχεδίου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να πάρει τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να υπάρχει πανευρωπαϊκή συνεργασία για την αντιμετώπιση του καρκίνου και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ