Παράταση της προθεσμίας για την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων των επιχειρήσεων

Αριθμός πρωτ: 11659
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/12/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας για την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων των επιχειρήσεων.

Με πρόσφατη επιστολή της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηρακλείου τίθεται το αίτημα της παράτασης της προθεσμίας για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων των επιχειρήσεων βάσει του Νόμου 3697/2008.
Όπως επισημαίνεται, στο Νομό Ηρακλείου μόνο σε ένα μικρό ποσοστό επιχειρήσεων έχει κοινοποιηθεί εκκαθαριστικό σημείωμα για την υπαγωγή τους στη συγκεκριμένη ρύθμιση και δεδομένου ότι η προθεσμία λήγει 31-12-08, σε λίγες μόνο μέρες, είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί η διαδικασία και λόγο του φόρτου εργασίας στο τέλος του χρόνου των αρμόδιων οικονομικών υπηρεσιών (ΔΟΥ).
Επειδή στις δυσχερείς οικονομικές συγκυρίες που ισχύουν σήμερα είναι ανάγκη να δοθεί μια παράταση της προθεσμίας προκειμένου οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να υπαχθούν στην ρύθμιση και να περαιώσουν τις εκκρεμείς φορολογικές τους υποχρεώσεις,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να κάνει δεκτό το αίτημα της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηρακλείου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων των επιχειρήσεων, βάσει του Ν. 3697 που λήγει 31-12-2008.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης