Παρέμβαση Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων για αναθεώρηση της δασικής πολιτικής

Αριθμός πρωτ: 1764
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Παρέμβαση Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων για αναθεώρηση της δασικής πολιτικής.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου (προσφάτως με τις 954/19-10-07 και 985/22-10-07) έχω επισημάνει προς τους αρμόδιους Υπουργούς τις σημαντικότερες παραμέτρους του προβλήματος των δασικών πυρκαγιών, που τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα εφέτος, έχουν σημειώσει δραματική αύξηση, προξενώντας ανυπολόγιστες καταστροφές στον δασικό πλούτο και το φυσικό περιβάλλον της χώρας.
Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται η πρόσφατη παρέμβαση του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ), το οποίο εκφράζει την αγωνία των 75 οικολογικών οργανώσεων-μελών του για τις διαστάσεις της καταστροφής των δασών, καλώντας την πολιτεία σε ριζική αναθεώρηση της δασικής πολιτικής.
Μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων, ιδιαίτερη σημασία έχουν κατά το ΠΑΝΔΟΙΚΟ η θεσμική κατοχύρωση των δασών και των δασικών εκτάσεων με κριτήριο τη βιωσιμότητα, καθώς και η ενοποίηση και ο συντονισμός των αρμοδιοτήτων των φορέων που εμπλέκονται στη δασοπυρόσβεση, με εφαρμογή, όπως τονίζεται, των κανόνων της επιστήμης της δασολογίας.
Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί η αναφορά του Δικτύου στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του διακομματικού πορίσματος του 1993 για τη δασική πολιτική.
Επειδή το ΠΑΝΔΟΙΚΟ αναδεικνύει σημαντικές πτυχές της μάστιγας των δασικών πυρκαγιών και προτείνει σειρά από παρεμβάσεις, που οφείλει να λάβει υπόψη της η πολιτεία για να μην επαναληφθούν, όπως επισημαίνει η Ανακοίνωση, τα θλιβερά συμβάντα του καλοκαιριού.
Επειδή ταυτόχρονα, όπως έχω τονίσει επανειλημμένως, απαιτούνται αυξημένοι πόροι για την πρόληψη των πυρκαγιών, καθώς και γενικότερα για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, η Κυβέρνηση ωστόσο δεν ανταποκρίνεται,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να λάβουν υπόψη τους τα προτεινόμενα στην παρέμβαση του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων μέτρα, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, ώστε να μην επαναληφθεί η εφετινή καταστροφή.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ